A- A A+
Zespół Placówek Specjalnych
Zespół Placówek Specjalnych - baner
SP12, BS7
Rycerska 13, SP 12, BS 7
MP5, SP12, SPdP
Tatrzańska 9, MP5, SP 12, SPdP
ORW
ORW
INTERNAT
Piechoty 1, Internat
Wspomaganie
Wspomaganie wczesnoszkolne
STOŁÓWKA - jadłospis
STOŁÓWKA
65-cio lecie Zespołu Placówek Specjalnych
E-dziennik
E-dziennik
O szkole w mediach
Media
Legnica - z nią zawsze po drodze
BIP
BIP

Rekrutacja

Postępowanie rekrutacyjne.

Uczniowie do Zespołu Placówek Specjalnych przyjmowani są na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną i skierowania wydanego przez Urząd Miasta w Legnicy lub Starostwo Powiatowe.

 1. Wymagane dokumenty:
  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną, sprzężenie, autyzm, zespół Aspergera (2 oryginalne egzemplarze).
  • Wniosek rodzica o skierowanie do placówki.
 2. Dokumenty należy złożyć w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu przy Urzędzie Miasta w Legnicy, ul. Plac Słowiański 7.
 3. Rodzice / opiekunowie prawni dzieci spoza Legnicy wymienione dokumenty składają w Starostwie Powiatowym, pod które podlega miejscowość zamieszkania.
 4. Rodzic / opiekun prawny otrzymuje skierowanie do naszej placówki (pocztą lub odbiera je osobiście).

adobe Postępowanie rekrutacyjne

 


 REKRUTACJA

rekrutacja uczen logoMiejskie Przedszkole Specjalne Nr 5 w Legnicy przy ul. Tatrzańskiej 9 prowadzi rekrutację przez cały czas trwania roku szkolnego. Przyjmuje dzieci w zależności od dostępności wolnych miejsc w grupach. Wychowankowie przedszkola przyjmowani są na podstawie orzeczenia o potrzebie  kształcenia specjalnego, wydanego przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną oraz skierowania Prezydenta Miasta Legnicy wydanego przez Urząd Miasta  Legnicy.

Wymagane dokumenty:

 1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną, sprzężoną, autyzm, zespół Aspergera ( oryginalny egzemplarze).
 2. Podanie rodzica/opiekuna prawnego do dyrektora ZPS o przyjęcie dziecka do przedszkola.
 3. Skierowanie Prezydenta Miasta Legnicy do kształcenia specjalnego w Miejskim Przedszkolu Specjalnym nr 5 w Legnicy- procedura uzyskania poniżej.
 4. Aktualne poświadczenie zameldowania lub oświadczenie o miejscu zamieszkania.

Procedura uzyskania skierowania Prezydenta Miasta Legnicy do kształcenia specjalnego w Miejskim Przedszkolu Specjalnym Nr 5 w Legnicy.

Formalnościami związanymi z uzyskaniem skierowania do kształcenia specjalnego Prezydenta Miasta Legnicy zajmuje się Rodzic.

Ważne!

Przed złożeniem wniosku rodzice/prawni opiekunowie powinni uzyskać potwierdzenie możliwości przyjęcia dziecka w przedszkolu (czy przedszkole posiada wolne miejsca w oddziale właściwym ze względu na rodzaj niepełnosprawności dziecka).

Wniosek o uzyskanie skierowania wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego składa się:

 1. w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy, przy ul. Plac Słowiański 7 w przypadku rodziców dzieci zamieszkałych w mieście Legnica,
 2. we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Urzędzie Gminy/Miasta w przypadku dzieci zamieszkałych poza miastem Legnica (Urząd ten występuje do Prezydenta Miasta Legnicy o wydanie skierowania).

Rodzic/opiekun prawny otrzymuje skierowanie drogą pocztową lub odbiera osobiście w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu miasta Legnicy.

ZAŁĄCZNIK:

adobe Podanie rodzica/opiekuna prawnego do dyrektora ZPS o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Certyfikaty
szkolazklasa-sp1-2003.jpgcertyfikat-sniadanie-2013-2014.jpg3rd-World-Multiplication-2013.jpgcertyfikat-spolecznie-zaangazowana.jpgszkolabezprzemocy2011.jpgszkolabezprzemocy2007.jpguwierzwsiebie.jpg30-lis-2014-umysl.jpgcertyfikat-bezpieczna-szkola.jpgszkola-bez-przemocy-g12-2012.jpgunicef-kolory-swiata-2015.jpgbezpiecznaszkola-2007.jpgszkolazklasa-g2-2003.jpgszkolaprzyjaznasrodowisku2007.jpgszkolazklasa-g1-2003.jpgbezpieczna-szkola-2013.jpgszkolazklasa-sp2-2003.jpg
Projekty

CEO SZKOŁA UCZĄCA SIĘ CEO AKTYWNA EDUKACJA MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO BLUE BALLON KLUB SZKÓŁ UNICEF LEGNICA PGNIG

COMENIUS SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA OWOCE W SZKOLE - AGENCJA RYNKU ROLNEGO Inne projekty
Zespół Placówek Specjalnych
ul. Rycerska 13; 59-220 Legnica
tel/fax: 76 7233114; sekretariat@zps.legnica.eu
NIP: 691-234-86-29; REGON: 020335802
Wykonanie i administracja
Bogumił Leśnikowski
bogumillesnikowski@gmail.com