A- A A+
FB
Ananaski
z Rycerskiej 13
Zespół Placówek Specjalnych
Zespół Placówek Specjalnych - baner
SP12, BS7
Rycerska 13, SP 12, BS 7
MP5, SP12, SPdP
Tatrzańska 9, MP5, SP 12, SPdP
ORW
ORW
INTERNAT
Piechoty 1, Internat
STOŁÓWKA - jadłospis
STOŁÓWKA
65-cio lecie Zespołu Placówek Specjalnych
E-dziennik
E-dziennik
O szkole w mediach
Media
Legnica - z nią zawsze po drodze
BIP
BIP

Rekrutacja

Postępowanie rekrutacyjne.

Uczniowie do Zespołu Placówek Specjalnych przyjmowani są na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną i skierowania wydanego przez Urząd Miasta w Legnicy lub Starostwo Powiatowe.

  1. Wymagane dokumenty:
    • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną, sprzężenie, autyzm, zespół Aspergera (2 oryginalne egzemplarze).
    • Wniosek rodzica o skierowanie do placówki.
  2. Dokumenty należy złożyć w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu przy Urzędzie Miasta w Legnicy, ul. Plac Słowiański 7.
  3. Rodzice / opiekunowie prawni dzieci spoza Legnicy wymienione dokumenty składają w Starostwie Powiatowym, pod które podlega miejscowość zamieszkania.
  4. Rodzic / opiekun prawny otrzymuje skierowanie do naszej placówki (pocztą lub odbiera je osobiście).

adobe Postępowanie rekrutacyjne

Certyfikaty
30-lis-2014-umysl.jpgcertyfikat-bezpieczna-szkola.jpgszkolabezprzemocy2011.jpgszkolazklasa-g1-2003.jpgszkolazklasa-g2-2003.jpgszkola-bez-przemocy-g12-2012.jpgszkolazklasa-sp2-2003.jpguwierzwsiebie.jpgcertyfikat-sniadanie-2013-2014.jpgszkolabezprzemocy2007.jpgszkolaprzyjaznasrodowisku2007.jpgcertyfikat-spolecznie-zaangazowana.jpgbezpieczna-szkola-2013.jpgszkolazklasa-sp1-2003.jpg3rd-World-Multiplication-2013.jpgbezpiecznaszkola-2007.jpgunicef-kolory-swiata-2015.jpg
Projekty

CEO SZKOŁA UCZĄCA SIĘ CEO AKTYWNA EDUKACJA MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO BLUE BALLON KLUB SZKÓŁ UNICEF LEGNICA PGNIG

COMENIUS SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA OWOCE W SZKOLE - AGENCJA RYNKU ROLNEGO Inne projekty
Zespół Placówek Specjalnych
ul. Rycerska 13; 59-220 Legnica
tel/fax: 76 7233114; sekretariat@zpslegnica.edu.pl
NIP: 691-234-86-29; REGON: 020335802