A- A A+
Zespół Placówek Specjalnych
Zespół Placówek Specjalnych - baner
SP12, BS7
Rycerska 13, SP 12, BS 7
MP5, SP12, SPdP
Tatrzańska 9, MP5, SP 12, SPdP
ORW
ORW
INTERNAT
Piechoty 1, Internat
Wspomaganie
Wspomaganie wczesnoszkolne
STOŁÓWKA - jadłospis
STOŁÓWKA
65-cio lecie Zespołu Placówek Specjalnych
E-dziennik
E-dziennik
O szkole w mediach
Media
Legnica - z nią zawsze po drodze
BIP
BIP

O szkole w mediach

 

stop uzaleznieniom

Finał konkursu fotograficznego
"Stop uzależnieniom"

Źródło: Magazyn Miejski LEGNICA.EU


Wielki rodzinny piknik w ZPS przy Tatrzańskiej

Ponad sto pięćdziesiąt osób bawiło się na pikniku organizowanym z okazji święta rodziny w Zespole Placówek Specjalnych przy u. Tatrzańskiej. Dopisały humory i pogoda, atrakcji także nie brakło.

Źródło www.lca.pl


Dzień otwarty w Zespole Placówek Specjalnych przy ul. Tatrzańskiej 9 - portal www.lca.pl


Dzień otwarty w Zespole Placówek Specjalnych przy ul. Rycerskiej 13 - portal www.lca.pl


Święta Majowe w Zespole Placówek Specjalnych przy ul. Rycerskiej 13 - portal www.lca.pl


Iwona Mysliwczyk, Sławomir Przybyliński, Rodzice o  izolacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w niejednolitej enklawie informacyjnej. Szkoła Specjalna, 2/2016, 85-96
    Zachęcam wszystkich, a szczególnie rodziców do zapoznania się z wyżej wymienionym artykułem. Autorzy przedstawiają wyniki badań nad uczestnictwem rodziców dzieci niepełnosprawnych w cyber przestrzeni. Zadali pytania, dlaczego tam skierowali swoją aktywność, czego oczekują od współuczestników forów, blogów, czatów.  Czy znajdują tam odpowiedzi na swoje rozterki, wsparcie i większe zrozumienie niż w świecie realnym?
Rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czują bezsilność i bezradność wobec zachowań rówieśników wobec swoich dzieci. W opinii rodziców ich dzieci spotykają się z niezrozumieniem ich potrzeb i zachowań, są izolowane w społeczności klasowej i szkolnej. Rodzice przeżywają porażkę edukacyjną swoich dzieci, odczuwają jego izolację przez swój pryzmat. Sami również nie czują wsparcia i zrozumienia w rodzinie i wśród przyjaciół. Czują się wykluczeni z  życia rodzinnego, towarzyskiego i społecznego. Krytyka zachowań dziecka wprowadza u nich poczucie winy, frustrację, bardzo przeżywają fakt izolacji ich dziecka przez rówieśników, nie czują wsparcia wychowawców i nauczycieli. Rodzice, pozostając w osamotnieniu w walce o ,,normalność” swojego dziecka, szukają wsparcia i konstruktywnej pomocy. I to właśnie w sieci znajdują rodziców, którzy mają takie same problemy, dzielą się doświadczeniami, spostrzeżeniami i radami. Tu rodzice mają poczucie całkowitego zrozumienia i bezwarunkowej akceptacji. W świecie e-społeczności  spotykają się ludzie, którzy  wspierają się wzajemnie w walce o uwzględnienie specyficznych potrzeb edukacyjnych dziecka w powszechnych placówkach.  
Rodzice  w przestrzeni informacyjnej opowiadają nie tylko o problemach szkolnych, ale też szukają porad na temat chorób, nowych form terapii, sami też stają się wsparciem dla innych. Współuczestnictwo w sieci pomaga im zaakceptować inność swoich dzieci.


Dlaczego edukacja włączająca nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem? Doświadczenia i plany edukacyjne wobec dzieci z zespołem Downa z relacji matek. Ćwirynkało K., Żyta A. - Szkoła Specjalna, 2014, 3 maj/ czerwiec, s.186-201. Streszczenie artykułu przygotowane przez wychowawcę biblioteki panią Marię Miętkiewicz-Bondzior.

W ostatnim czasie, ze względu na międzynarodowe, antydyskryminacyjne regulacje prawne i przede wszystkim względy ekonomiczne władze samorządowe stały się adwokatami włączania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie do nauczania ogólnodostępnego.

Artykuł dotyczy edukacji włączającej ,realizowanej w przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i zespołem Downa. Analizuje doświadczenia oraz plany edukacyjne matek wobec dzieci z zespołem Downa w wieku poniżej 18 lat. Analiza wypowiedzi kobiet skupia się na dwóch powtarzających się wątkach: wyborze odpowiedniej dla dziecka formy kształcenia, oraz wyznacznikach dobrej jakości kształcenia.

Badania zostały przeprowadzone ze względu na zróżnicowane doświadczenia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie form edukacji- włączanie ich do zwykłych klas lub klas integracyjnych, korzystanie z różnych form kształcenia na różnych etapach przez dane dziecko. Na gruncie polskim badania tego typu są jeszcze dosyć rzadkie. Wykazują one, że rodzice pozytywnie odnoszą się do integracji ale wykazują również liczne niedostatki, szczególnie jeśli dotyczy to dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Matki, które są zwolenniczkami kształcenia integracyjnego podkreślają korzyści, jakie płyną z tego że ich dzieci będąc wśród zdrowych rówieśników naśladują ich zachowania. Podstawową przeszkodą w integracji wg. matek jest problem akceptacji dzieci z zespołem Downa przez rówieśników. Podkreślają również ponad przeciętną pracę wszystkich członków rodziny nad pomocą przy zajęciach szkolnych. Widzą również izolację swojego dziecka przez pełnosprawnych uczniów, oraz problem ciągłego bycia najgorszym w grupie.

Zwolenniczkami kształcenia dzieci w szkołach specjalnych są matki, które już mają potomstwo w takich placówkach, wyrażają one zadowolenie z poziomu i zakresu realizowanych tam zajęć. Uważają, że dzieci czują się tam dobrze i są akceptowane przez rówieśników i mają większą szansę na nawiązanie pozytywnych więzi z rówieśnikami. Poza tym placówki specjalne mają ofertę edukacyjną dostosowaną do potrzeb i możliwości ich dzieci.

               Problem akceptacji dzieci z zespołem Downa przez zdrowych rówieśników poruszany jest przez wszystkie badane matki i stanowi w ich odczuciu podstawową przeszkodę w integracji. Matki uważają, że ich dzieci czują się często gorsze i narażone na izolację lub odrzucenie. Jedna z matek zadaje pytanie ,,czy lepiej wśród niepełnosprawnych zawsze wyróżnionym, czy wśród zdrowych, ale zawsze na końcu”?

               Na sukces dziecka z zespołem Downa w edukacji ma wpływ wiele czynników. Rodzice zawsze będą mieli dylemat z jakiej formy kształcenia skorzystać. Problemy emocjonalne towarzyszą rodzicom niezależnie od typu szkoły, jaki zdecydują się wybrać. W przypadku szkoły masowej lub integracyjnej obawiać się mogą, że dziecko zostanie odrzucone lub nie opanuje programu. W przypadku szkoły specjalnej odczuwać mogą obawę czy nie osiągnie maksimum swoich możliwości oraz czy nauczy się funkcjonować w środowisku zdrowych rówieśników.

 

Certyfikaty
szkolazklasa-g1-2003.jpgbezpiecznaszkola-2007.jpgcertyfikat-spolecznie-zaangazowana.jpgcertyfikat-sniadanie-2013-2014.jpgszkolazklasa-sp2-2003.jpgcertyfikat-bezpieczna-szkola.jpgszkola-bez-przemocy-g12-2012.jpg3rd-World-Multiplication-2013.jpgszkolabezprzemocy2011.jpg30-lis-2014-umysl.jpgszkolazklasa-sp1-2003.jpgszkolabezprzemocy2007.jpgunicef-kolory-swiata-2015.jpgbezpieczna-szkola-2013.jpguwierzwsiebie.jpgszkolaprzyjaznasrodowisku2007.jpgszkolazklasa-g2-2003.jpg
Projekty

CEO SZKOŁA UCZĄCA SIĘ CEO AKTYWNA EDUKACJA MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO BLUE BALLON KLUB SZKÓŁ UNICEF LEGNICA PGNIG

COMENIUS SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA OWOCE W SZKOLE - AGENCJA RYNKU ROLNEGO Inne projekty
Zespół Placówek Specjalnych
ul. Rycerska 13; 59-220 Legnica
tel/fax: 76 7233114; sekretariat@zps.legnica.eu
NIP: 691-234-86-29; REGON: 020335802
Wykonanie i administracja
Bogumił Leśnikowski
bogumillesnikowski@gmail.com