Zespół Placówek Specjalnych
Zespół Placówek Specjalnych - baner
STRONA GŁÓWNA
Zespół Placówek Specjalnych
SP12, BS7
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 12, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Nr 7
ORW
Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy
INTERNAT
Internat
65-cio lecie Zespołu Placówek Specjalnych
E-dziennik
E-dziennik
Legnica - z nią zawsze po drodze
BIP
BIP

Zajęcia pozalekcyjne

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i dbając o ich wszechstronny rozwój posiadamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, kształcących i rozwijających ich talenty plastyczne, artystyczne i muzyczne.

Zajęcia pozalekcyjne

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i dbając o ich wszechstronny rozwój posiadamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, kształcących i rozwijających ich talenty plastyczne, artystyczne i muzyczne.

Zajęcia pozalekcyjne z pływania.

Zajęcia prowadzone są w ramach programu “Umiem pływać” prowadzonemu przy Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Legnicki Klub Sportowy "TRÓJKA" w Legnicy . Sekcja pływania osób niepełnosprawnych powstała we wrześniu 2014 roku. Uczestnikami zajęć są uczniowie Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy i inne osoby niepełnosprawne.
W roku szkolnym 2015/2016 treningi odbywają się dwa razy w tygodniu od września do czerwca (we wtorki 17.00-19.00 i w czwartki od 16.00 do 18.00).
Zajęcia prowadzone sa przez instruktora i trenera pływania - Sylwię Lewandowską.

Celem działania sekcji jest:

 • podniesienie sprawności fizycznej;
 • profilaktyka i korygowanie wad postawy;
 • polepszenie stanu zdrowia;
 • upowszechnianie pływania wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;
 • nauka pływania;
 • integracja uczestników;
 • propagowanie pływania jako jedna z form spędzania aktywnie czasu wolnego.

Zespół taneczny „Biedroneczki” - opiekun Pani Anita Kret

Zespół taneczny „Biedroneczki” powstał w 2000 r. pomysł stworzenia grupy zrodził się na podstawie obserwacji dzieci ich potrzeb w zakresie aktywności ruchowej. Obecnie do zespołu należą uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 14 oraz Gimnazjum Nr 14 dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. Myślą przewodnią w rozwoju umiejętności tanecznych dzieci jest połączenie zabawy i tańca. Systematyczne próby i spotkania wykreowały małych artystów, którzy goszczą na scenie ośrodków kulturalnych i placówek oświatowych naszego miasta. Doświadczenia taneczne zespołu są bogate, gdyż grupa taneczna bierze udział w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. Zespół promuje naszą Placówkę na konkursach, przeglądach oraz imprezach okolicznościowych, których organizatorem są różne organizacje i instytucje miasta. Efektem pracy z zespołem tanecznym jest wyróżnienie w Wielkim Jubileuszowym Koncercie Laureatów „ Ospar Gala”
w Warszawie oraz inne wyróżnienia zdobyte na galach , konkursach i przeglądach regionalnych na terenie naszego miasta. Zespół w latach 2000-2010 uczestniczył między innymi w :

 • III Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Sercem Malowane” – wyróżnienie specjalne dla Ośrodka.
 • I Festiwal „Piosenką Malowane” dla osób niepełnosprawnych Regionu Legnickiego – II miejsce.
 • Przegląd Działalności Artystycznej Osób Niepełnosprawnych "Tęczowe Mosty" - III miejsce.

W roku szkolnym 2009/2010 zespół "Biedroneczki" brał udział w obchdach 60-lecia naszej szkoły. Zespół przedstawił taniec pt."Motyle", zachwycając gości oraz naszą społeczność szkolną. Do dnia dzisiejszego taniec, wzbogacany nową choreografią uświetnia imprezy i uroczystości szkolne.
W bieżącym roku szkolnym 2010/2011 "Biedroneczki" uczestniczą w próbach do nowego układu tanecznego, przygotowując sie do występu w miesiącu grudniu - Reginalny Ekologiczny Konkurs "Ekologiczne Drzewko Choinkowe".
Każdy występ uczniów i taniec przynosi dzieciom radość i sukcesy na scenie.

Zespół wokalno – instrumentalny „ Wiolinki” – opiekun Pani Barbara Żołnierczyk

wiolinkiZespół wokalno – instrumentalny „Wiolinki” powstał w 2002 r. z inicjatywy opiekuna Barbary Żołnierczyk. W skład zespołu wchodzą dzieci klasy IV, V, VI Szkoły Podstawowej Nr 14 oraz Gimnazjum Nr 14 z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym. Doswiadczewnia muzyczne zespołu są bogate, gdyż grupa zawsze bierze udział w uroczystościach szkolnych  i pozaszkolnych. Gości na scenie ośrodków kulturalnych i placówkach oświatowych naszego miasta. Promuje szkołę na wielu konkursach, przeglądach oraz imprezach okolicznościowych. Osiąga znaczące sukcesy zajmując czołowe mijsca oraz wyróżnienia, zarówno zespołowe i indywidualne.

Największe osiągnięcia zespołu „Wiolinki” od 2002 roku:

 • Konkurs kolęd Granych i Śpiewanych – MCK- 3 nagrody.
 • III Finał Kolęd i Pastorałek – wyróżnienie.
 • Koncert laureatów „Ospar Gala”- w Warszawie - wyróżnienie specjalne.
 • X spotkania Małych Form Teatralnych – II miejsce.
 • Konkurs Zespołów Teatralnych w Jaworze – II miejsce.
 • Wiosenne Spotkania z Piosenką Turystyczną – wyróżnienie.
 • III Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.
 • „Sercem Malowane” – wyróżnienie specjalne dla Ośrodka.
 • I Festiwal „Piosenką Malowane” dla Osób Niepełnosprawnych Regionu legnickiego – II miejsce Beata Radek.
 • Przegląd Działalności Artystycznej Osób Niepełnosprawnych pod hasłem "Tęczowe mosty" - III miejsce.
 • Przegląd Zespołów Artystycznych Placówek Specjalnych - I miejsce.
 • II Festiwal "Piosenką Malowane" Osób Niepełnosprawnych Regionu legnickiego - wyróżnienie specjalne dla Oli Modrakowskiej.
 • Indywidualne wyróżnienie dla Malwiny Gromkiewicz w Przeglądzie Zespołów Artystycznych.

Koło turystyczne – opiekun Pani Renata Witwicka i Pani Olga Krzemińska

Swoją działalność rozpoczęło w 2002 roku. Członkami Koła są uczniowie SP nr 14 i Gimnazjum nr 14. Koło działa bardzo prężnie aktywnie współpracuje z legnickim oddziałem PTTK. Jego członkowie mają możliwość zapoznania się z różnymi formami imprez turystycznych takimi jak: rajdy, złazy, zloty ponadto biorą udział w wycieczkach pieszych i autokarowych, wycieczkach o charakterze kulturalnym. Podczas pieszych wędrówek uczniowie aktywnie uczestniczą w konkursach wiedzy o regionie, plastycznych, rywalizują w zawodach sportowych zdobywają wysokie miejsca, i dyplomy uczestnictwa. Mimo nie zawsze dopisującej nam pogody zawsze panuje miła atmosfer i wszyscy są zadowoleni. Działalność prowadzona przez SKT daje naprawdę dobre efekty, pomaga uczyć i wychowywać, rozwija różnorodne zainteresowania, podsuwa propozycje zagospodarowania czasu wolnego, pozwala poznać i przeżyć wiele niezapomnianych chwil.

Koło Animacji Teatralnych Chochliki

 

chochliki„Chochliki” to działający od trzech lat zespół dzieci bawiących się teatrem. Pełna nazwa zajęć pozalekcyjnych skupiających się wokół tematyki teatralnej to Koło Animacji Teatralnych "Chochliki". Zajęcia odbywają się w każdy wtorek na siódmej godzinie lekcyjnej. Mimo późnej pory, rotacyjnie zmieniający się uczestnicy aktywnie uczestniczą w różnych formach działalności scenicznej, bo sprawdzaja się jako statyści, projektanci strojów, operatorzy światła …. Wykorzystywanie ich umiejętności i zainteresowań w tak szeroko pojetej dziedzinie teatralnej budzi wiarę we własne siły, nawet u dzieci bardzo zaburzonych. Przygotowanie inscenizacji wymaga bowiem wielostronnej aktywności uczniów. Wykonanie jej w sposób poprawny daje satysfakcję, poczucie sukcesu. Jeśli inscenizacja odbywa się na imprezach szkolnych czy poza szkołą staje się elementem integrującym zespół. Jasno widać więc, że teatr spełnia nie tylko zadanie wychowania artystycznego, ale w większym stopniu zadania wychowawcze. Pomaga orientować się w świecie, kształtuje pogląd na świat. Pobudza pracę wyobraźni i myślenie. Ma ogromny wpływ na moralny rozwój dziecka, czyli kształtuje pojęcia, przekonania, nawyki, uczucia, wolę i charakter. Główny nacisk pracy koła jest położony na konkretne działania dzieci. A więc wypada pochwalić się konkretnymi przykładami efektów pracy zespołu.

„Chochliki” uświetniły następujące uroczystości szkolne:

 • Dzień Edukacji Narodowej- „Scenką z życia nauczyciela”
 • Dzień Babci i Dziadka – przedstawieniem jasełkowym (teatr cieni)
 • Konkurs recytatorski – „Złota rybką” w teatrze cieni

Poza imprezami szkolnymi „CHOCHLIKI” występowały:

 • Dla podopiecznych PDPSu wystawiając „Kota w butach”
 • Dla uczniów klas II i III SP „10” wystawiając „Kota w butach”
 • Dla uczniów SP 1 w trakcie Mikołajkowych spotkaniach teatralnych, których SP 14 było organizatorem
 • W Kobierzycach na Przeglądzie teatrów amatorskich
dzienbabciidziadka dziennauczyciela kasiaiklatka kobierzyce
kubusie ubabyjagi umodrzejewskiej zlotarybka

Zespół teatralny „Chochliki” w bieżącym roku szkolnym swoje zajęcia w głównej mierze opiera na poszerzeniu wiadomości dzieci na temat teatru lalkowego.

Zajęcia zaplanowano tak, aby uczniowie przynajmniej raz w miesiącu mieli kontakt z wrocławskim Teatrem Lalek. W związku z tym w październiku oglądaliśmy przedstawienie bogate w efekty gry świateł pt. „Konik Garbusek” a w listopadzie mieli okazję zwiedzić teatr od kuchni, kiedy głowni bohaterowie, jakim była rodzina Muminków oprowadzili uczestników warsztatów po zakamarkach: garderoby, rekwizytorni, perukarni itp. W grudniu zaplanowane jest spotkanie teatralne z Mikołajem.
Zdobyte wiadomości na temat teatru lalkowego, „Chochliki” miały okazję wykorzystać we własnym spektaklu Pt „Bałagan w bajkowym lesie”, który  zaprezentowano w trakcie Przeglądu Teatrów Amatorskich w Kobierzyckim „Arlekinie” skąd „Chochliki  przywiozły nagrodę w postaci sprzętu AGD Koniecznie trzeba dodać że wszystkie lalki z przedstawienia, „Chochliki” wykonały samodzielnie według wskazówek swojego opiekuna : Łabaz Grażyny.

chochloki 01 chochliki 02 chochliki 03

Zajęcia łucznicze w klubie „Irokez”

 Zajęcia łucznicze w klubie „Irokez”,organizowane są przez Łabaz Grażynę od roku 2007. grupa uczestników jest zmienna tak jak zmienne sa zainteresowania naszych uczniów. Łucznictwo, to dyscyplina sportu polegająca na strzelaniu z łuku do celu (tarczy). Strzelanie odbywa się na odległość 90, 70, 50 i 30 m (mężczyźni) lub 70, 60, 50 i 30 m (kobiety). Odległość zależy od kategorii wiekowej zawodnika. Niemniej cieszą znaczące osiągnięcia młodych łuczników. W roku szkolny 2009/2010 uczestniczylismy w zawodach łuczniczych, gdzie jako zespół łucznicy z  SP.14 oraz Gimnazjum „14” zdobyli puchar Prezesa SM Piekary.

Głównym celem zajęć jest:

 • głębsze poznanie siebie i własnych możliwości,
 • eliminowanie stresu i agresywnych zachowań,
 • otwieranie przed dzieckiem nowych możliwości spędzania wolnego czasu.
statuetka lucznictwo

Indywidualnie otrzymano nagrody:

 I miejsce – Rafał Pietraszkiewicz
II miejsce – Dominik Hermaszuk
III miejsce – Natii Siwak

dyplom 01 dyplom 02 dyplom 03

 Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, prowadzi je instruktor łucznictwa pan Janusz.

zajecia 01 zajecia 02

Koło Przyjaciół Książki – opiekun Pani Beata Ładowska – Borek

Koło Przyjaciół Książki działa w naszej szkole od 08.09.2003 r. Do koła należą uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 14 i Gimnazjum Nr 14. Członkowie koła aktywnie uczestniczą w lekcjach bibliotecznych, imprezach czytelniczych, wycieczkach, wystawach na terenie Ośrodka oraz na terenie instytucji kulturalnych, z którymi współpracują. Przygotowują do recytacji wiersza , inscenizacje do bajek i opowiadań, biorą udział w miejskich i regionalnych konkursach recytatorskich i plastycznych zdobywając nagrody i wyróżnienia. Celem spotkań jest rozbudzanie zainteresowań książką, utrwalanie znajomości literatury dziecięcej, uproszczanie żywego słowa, kształcenie umiejętności poprawnego wypowiadania się oraz odkrywanie przez uczniów własnych umiejętności twórczych.

 

BAZA LOKALOWA
31.jpg44.jpg05.jpg03.jpg20.jpg25.jpg04.jpg37.jpg33.jpg32.jpg41.jpg42.jpg07.jpg22.jpg17.jpg34.jpg45.jpg28.jpg12.jpg40.jpg38.jpg14.jpg18.jpg19.jpg26.jpg35.jpg09.jpg08.jpg39.jpg30.jpg29.jpg01.jpg11.jpg27.jpg10.jpg21.jpg02.jpg16.jpg15.jpg13.jpg24.jpg36.jpg06.jpg43.jpg23.jpg
GALERIA
17.jpg48.jpg09.jpg41.jpg04.jpg43.jpg49.jpg12.jpg112.jpg75.jpg69.jpg01.jpg38.jpg98.jpg29.jpg63.jpg33.jpg03.jpg93.jpg104.jpg64.jpg56.jpg62.jpg86.jpg11.jpg97.jpg05.jpg53.jpg10.jpg77.jpg39.jpg110.jpg103.jpg37.jpg61.jpg14.jpg67.jpg50.jpg109.jpg52.jpg111.jpg06.jpg35.jpg106.jpg95.jpg44.jpg23.jpg32.jpg108.jpg71.jpg15.jpg40.jpg99.jpg73.jpg66.jpg59.jpg101.jpg96.jpg91.jpg26.jpg70.jpg100.jpg92.jpg31.jpg89.jpg25.jpg105.jpg79.jpg78.jpg13.jpg19.jpg81.jpg20.jpg22.jpg83.jpg90.jpg68.jpg87.jpg18.jpg16.jpg54.jpg58.jpg94.jpg84.jpg28.jpg24.jpg47.jpg36.jpg82.jpg21.jpg74.jpg76.jpg07.jpg102.jpg30.jpg34.jpg55.jpg72.jpg107.jpg57.jpg80.jpg88.jpg45.jpg60.jpg51.jpg65.jpg27.jpg42.jpg08.jpg46.jpg85.jpg02.jpg
Zespół Placówek Specjalnych
ul. Tatrzańska 9; 59-220 Legnica
tel/fax: 76 7233117; tatrzanska@zps.legnica.eu
Wykonanie i administracja
Bogumił Leśnikowski