Zespół Placówek Specjalnych
Zespół Placówek Specjalnych - baner
STRONA GŁÓWNA
Zespół Placówek Specjalnych
SP12, BS7
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 12, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Nr 7
ORW
Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy
INTERNAT
Internat
65-cio lecie Zespołu Placówek Specjalnych
E-dziennik
E-dziennik
Legnica - z nią zawsze po drodze
BIP
BIP

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Dla absolwentów gimnazjów (do roku szkolnego 2016/2017) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, powstała trzyletnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Głównym celem naszych działań edukacyjnych jest osiągnięcie przez naszych wychowanków takiej samodzielności, aby skutecznie radzili sobie w otaczającym ich świecie, opanowali takie wiadomości oraz wykształcili nawyki i umiejętności, pozwolą im zadbać o swoje sprawy.

Edukacja naszych uczniów jest zindywidualizowana dostosowana do ich potrzeb oraz możliwości psychofizycznych. Obejmuje kształcenie ogólne umożliwiające utrwalenie i poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy oraz przygotowuje do podjęcia samodzielnej pracy na wolnym lub chronionym rynku pracy.

Umiejętności zawodowe uczniowie nabywają podczas zajęć z przedmiotu przysposobienie do pracy w następujących obszarach:

 • wyroby pamiątkarskie,
 • ceramika,
 • prace stolarskie i konserwatorskie,
 • sporządzanie i podawanie posiłków,
 • obsługa urządzeń technicznych, multimedialnych i biurowych,
 • wytwarzanie wyrobów dekoracyjnych i biżuterii oraz elementy bukieciarstwa,
 • pielęgnowanie chorych osób starszych i małych dzieci,
 • szycie z elementami dziewiarstwa i tkactwa,
 • opieka nad zwierzętami i zakładanie małych hodowli,
 • prace użyteczno-porządkowe.

Ponadto szkoła oferuje wychowankom zajęcia rewalidacyjne z zakresu:

 • terapii Snoezelen w Sali Doświadczania Świata,
 • EEG-Biofeedbacku,
 • terapii logopedycznej,
 • kinezyterapii,
 • wspomagania komputerowego,
 • arteterapii,
 • rewalidacji ogólnorozwojowej.

Różnorodność form pracy dydaktyczno-wychowawczej sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Pozwala doskonalić, utrwalać i nabywać różnorodne umiejętności. Zwiększamy efektywność pracy z uczniami stosując atrakcyjne formy oddziaływań, takie jak:

 • imprezy szkolne i międzyszkolne,
 • kiermasze z własnymi wytworami,
 • wspólne spotkania wigilijne,
 • udział w konkursach artystycznych i sportowych,
 • wycieczki dydaktyczno-krajoznawcze,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • dyskoteki i zabawy.
BAZA LOKALOWA
15.jpg27.jpg28.jpg42.jpg11.jpg33.jpg13.jpg45.jpg23.jpg32.jpg31.jpg09.jpg35.jpg17.jpg18.jpg26.jpg16.jpg38.jpg06.jpg21.jpg14.jpg12.jpg25.jpg37.jpg24.jpg05.jpg19.jpg08.jpg07.jpg43.jpg34.jpg40.jpg03.jpg04.jpg22.jpg01.jpg30.jpg36.jpg10.jpg39.jpg41.jpg02.jpg44.jpg29.jpg20.jpg
GALERIA
36.jpg85.jpg32.jpg50.jpg55.jpg05.jpg41.jpg106.jpg61.jpg37.jpg57.jpg39.jpg38.jpg100.jpg46.jpg18.jpg67.jpg12.jpg65.jpg70.jpg07.jpg104.jpg26.jpg109.jpg112.jpg86.jpg29.jpg66.jpg90.jpg108.jpg30.jpg33.jpg75.jpg35.jpg88.jpg91.jpg09.jpg77.jpg84.jpg76.jpg97.jpg24.jpg47.jpg59.jpg40.jpg08.jpg72.jpg83.jpg44.jpg60.jpg73.jpg14.jpg25.jpg93.jpg15.jpg21.jpg22.jpg28.jpg79.jpg54.jpg52.jpg20.jpg58.jpg64.jpg48.jpg19.jpg110.jpg82.jpg102.jpg49.jpg16.jpg04.jpg02.jpg68.jpg53.jpg63.jpg23.jpg87.jpg34.jpg105.jpg13.jpg42.jpg01.jpg10.jpg96.jpg56.jpg69.jpg98.jpg51.jpg101.jpg71.jpg27.jpg43.jpg78.jpg99.jpg45.jpg95.jpg94.jpg92.jpg103.jpg74.jpg06.jpg107.jpg03.jpg80.jpg62.jpg31.jpg17.jpg81.jpg89.jpg11.jpg111.jpg
Zespół Placówek Specjalnych
ul. Tatrzańska 9; 59-220 Legnica
tel/fax: 76 7233117; tatrzanska@zps.legnica.eu
Wykonanie i administracja
Bogumił Leśnikowski