Zespół Placówek Specjalnych
Zespół Placówek Specjalnych - baner
STRONA GŁÓWNA
Zespół Placówek Specjalnych
SP12, BS7
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 12, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Nr 7
ORW
Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy
INTERNAT
Internat
65-cio lecie Zespołu Placówek Specjalnych
E-dziennik
E-dziennik
Legnica - z nią zawsze po drodze
BIP
BIP

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Dla absolwentów gimnazjów (do roku szkolnego 2016/2017) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, powstała trzyletnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Głównym celem naszych działań edukacyjnych jest osiągnięcie przez naszych wychowanków takiej samodzielności, aby skutecznie radzili sobie w otaczającym ich świecie, opanowali takie wiadomości oraz wykształcili nawyki i umiejętności, pozwolą im zadbać o swoje sprawy.

Edukacja naszych uczniów jest zindywidualizowana dostosowana do ich potrzeb oraz możliwości psychofizycznych. Obejmuje kształcenie ogólne umożliwiające utrwalenie i poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy oraz przygotowuje do podjęcia samodzielnej pracy na wolnym lub chronionym rynku pracy.

Umiejętności zawodowe uczniowie nabywają podczas zajęć z przedmiotu przysposobienie do pracy w następujących obszarach:

 • wyroby pamiątkarskie,
 • ceramika,
 • prace stolarskie i konserwatorskie,
 • sporządzanie i podawanie posiłków,
 • obsługa urządzeń technicznych, multimedialnych i biurowych,
 • wytwarzanie wyrobów dekoracyjnych i biżuterii oraz elementy bukieciarstwa,
 • pielęgnowanie chorych osób starszych i małych dzieci,
 • szycie z elementami dziewiarstwa i tkactwa,
 • opieka nad zwierzętami i zakładanie małych hodowli,
 • prace użyteczno-porządkowe.

Ponadto szkoła oferuje wychowankom zajęcia rewalidacyjne z zakresu:

 • terapii Snoezelen w Sali Doświadczania Świata,
 • EEG-Biofeedbacku,
 • terapii logopedycznej,
 • kinezyterapii,
 • wspomagania komputerowego,
 • arteterapii,
 • rewalidacji ogólnorozwojowej.

Różnorodność form pracy dydaktyczno-wychowawczej sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Pozwala doskonalić, utrwalać i nabywać różnorodne umiejętności. Zwiększamy efektywność pracy z uczniami stosując atrakcyjne formy oddziaływań, takie jak:

 • imprezy szkolne i międzyszkolne,
 • kiermasze z własnymi wytworami,
 • wspólne spotkania wigilijne,
 • udział w konkursach artystycznych i sportowych,
 • wycieczki dydaktyczno-krajoznawcze,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • dyskoteki i zabawy.
BAZA LOKALOWA
28.jpg10.jpg03.jpg05.jpg01.jpg30.jpg16.jpg13.jpg42.jpg40.jpg21.jpg25.jpg22.jpg39.jpg32.jpg19.jpg15.jpg23.jpg34.jpg37.jpg08.jpg17.jpg09.jpg07.jpg26.jpg11.jpg14.jpg04.jpg43.jpg27.jpg45.jpg35.jpg36.jpg24.jpg02.jpg31.jpg12.jpg41.jpg20.jpg06.jpg18.jpg38.jpg33.jpg29.jpg44.jpg
GALERIA
03.jpg102.jpg34.jpg91.jpg35.jpg16.jpg56.jpg12.jpg80.jpg10.jpg15.jpg104.jpg72.jpg78.jpg112.jpg13.jpg106.jpg36.jpg21.jpg48.jpg24.jpg62.jpg55.jpg71.jpg93.jpg105.jpg25.jpg110.jpg14.jpg94.jpg20.jpg41.jpg63.jpg77.jpg67.jpg30.jpg86.jpg81.jpg43.jpg58.jpg111.jpg05.jpg49.jpg68.jpg18.jpg54.jpg32.jpg82.jpg95.jpg109.jpg23.jpg101.jpg51.jpg87.jpg29.jpg46.jpg96.jpg57.jpg90.jpg103.jpg22.jpg74.jpg75.jpg60.jpg11.jpg39.jpg33.jpg09.jpg37.jpg66.jpg61.jpg79.jpg97.jpg04.jpg73.jpg45.jpg100.jpg85.jpg98.jpg99.jpg76.jpg64.jpg27.jpg17.jpg06.jpg26.jpg02.jpg28.jpg52.jpg83.jpg40.jpg92.jpg53.jpg88.jpg65.jpg108.jpg07.jpg31.jpg08.jpg50.jpg69.jpg01.jpg47.jpg59.jpg84.jpg89.jpg44.jpg42.jpg70.jpg19.jpg107.jpg38.jpg
Zespół Placówek Specjalnych
ul. Tatrzańska 9; 59-220 Legnica
tel/fax: 76 7233117; tatrzanska@zps.legnica.eu
Wykonanie i administracja
Bogumił Leśnikowski