Zespół Placówek Specjalnych
Zespół Placówek Specjalnych - baner
STRONA GŁÓWNA
Zespół Placówek Specjalnych
SP12, BS7
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 12, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Nr 7
ORW
Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy
INTERNAT
Internat
65-cio lecie Zespołu Placówek Specjalnych
E-dziennik
E-dziennik
Legnica - z nią zawsze po drodze
BIP
BIP

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Dla absolwentów gimnazjów (do roku szkolnego 2016/2017) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, powstała trzyletnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Głównym celem naszych działań edukacyjnych jest osiągnięcie przez naszych wychowanków takiej samodzielności, aby skutecznie radzili sobie w otaczającym ich świecie, opanowali takie wiadomości oraz wykształcili nawyki i umiejętności, pozwolą im zadbać o swoje sprawy.

Edukacja naszych uczniów jest zindywidualizowana dostosowana do ich potrzeb oraz możliwości psychofizycznych. Obejmuje kształcenie ogólne umożliwiające utrwalenie i poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy oraz przygotowuje do podjęcia samodzielnej pracy na wolnym lub chronionym rynku pracy.

Umiejętności zawodowe uczniowie nabywają podczas zajęć z przedmiotu przysposobienie do pracy w następujących obszarach:

 • wyroby pamiątkarskie,
 • ceramika,
 • prace stolarskie i konserwatorskie,
 • sporządzanie i podawanie posiłków,
 • obsługa urządzeń technicznych, multimedialnych i biurowych,
 • wytwarzanie wyrobów dekoracyjnych i biżuterii oraz elementy bukieciarstwa,
 • pielęgnowanie chorych osób starszych i małych dzieci,
 • szycie z elementami dziewiarstwa i tkactwa,
 • opieka nad zwierzętami i zakładanie małych hodowli,
 • prace użyteczno-porządkowe.

Ponadto szkoła oferuje wychowankom zajęcia rewalidacyjne z zakresu:

 • terapii Snoezelen w Sali Doświadczania Świata,
 • EEG-Biofeedbacku,
 • terapii logopedycznej,
 • kinezyterapii,
 • wspomagania komputerowego,
 • arteterapii,
 • rewalidacji ogólnorozwojowej.

Różnorodność form pracy dydaktyczno-wychowawczej sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Pozwala doskonalić, utrwalać i nabywać różnorodne umiejętności. Zwiększamy efektywność pracy z uczniami stosując atrakcyjne formy oddziaływań, takie jak:

 • imprezy szkolne i międzyszkolne,
 • kiermasze z własnymi wytworami,
 • wspólne spotkania wigilijne,
 • udział w konkursach artystycznych i sportowych,
 • wycieczki dydaktyczno-krajoznawcze,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • dyskoteki i zabawy.
BAZA LOKALOWA
45.jpg01.jpg39.jpg07.jpg05.jpg10.jpg41.jpg34.jpg20.jpg33.jpg11.jpg08.jpg31.jpg44.jpg35.jpg06.jpg21.jpg28.jpg43.jpg26.jpg16.jpg36.jpg13.jpg42.jpg38.jpg30.jpg29.jpg03.jpg18.jpg09.jpg23.jpg04.jpg19.jpg37.jpg02.jpg24.jpg25.jpg40.jpg12.jpg15.jpg17.jpg32.jpg22.jpg27.jpg14.jpg
GALERIA
24.jpg21.jpg73.jpg81.jpg86.jpg50.jpg14.jpg103.jpg94.jpg92.jpg101.jpg37.jpg31.jpg35.jpg90.jpg87.jpg40.jpg58.jpg63.jpg108.jpg02.jpg13.jpg80.jpg62.jpg96.jpg70.jpg25.jpg60.jpg102.jpg54.jpg104.jpg32.jpg75.jpg04.jpg66.jpg38.jpg106.jpg97.jpg03.jpg05.jpg55.jpg08.jpg06.jpg10.jpg15.jpg105.jpg93.jpg27.jpg33.jpg91.jpg78.jpg29.jpg77.jpg52.jpg59.jpg85.jpg56.jpg46.jpg109.jpg88.jpg44.jpg110.jpg107.jpg39.jpg30.jpg57.jpg36.jpg89.jpg07.jpg69.jpg01.jpg112.jpg84.jpg98.jpg48.jpg47.jpg99.jpg64.jpg11.jpg79.jpg49.jpg51.jpg83.jpg28.jpg45.jpg82.jpg61.jpg34.jpg23.jpg76.jpg16.jpg100.jpg53.jpg17.jpg09.jpg95.jpg71.jpg67.jpg20.jpg65.jpg22.jpg111.jpg41.jpg68.jpg26.jpg74.jpg43.jpg18.jpg12.jpg42.jpg72.jpg19.jpg
Zespół Placówek Specjalnych
ul. Tatrzańska 9; 59-220 Legnica
tel/fax: 76 7233117; tatrzanska@zps.legnica.eu
Wykonanie i administracja
Bogumił Leśnikowski