Zespół Placówek Specjalnych
Zespół Placówek Specjalnych - baner
STRONA GŁÓWNA
Zespół Placówek Specjalnych
SP12, BS7
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 12, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Nr 7
ORW
Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy
INTERNAT
Internat
65-cio lecie Zespołu Placówek Specjalnych
E-dziennik
E-dziennik
Legnica - z nią zawsze po drodze
BIP
BIP

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Dla absolwentów gimnazjów (do roku szkolnego 2016/2017) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, powstała trzyletnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Głównym celem naszych działań edukacyjnych jest osiągnięcie przez naszych wychowanków takiej samodzielności, aby skutecznie radzili sobie w otaczającym ich świecie, opanowali takie wiadomości oraz wykształcili nawyki i umiejętności, pozwolą im zadbać o swoje sprawy.

Edukacja naszych uczniów jest zindywidualizowana dostosowana do ich potrzeb oraz możliwości psychofizycznych. Obejmuje kształcenie ogólne umożliwiające utrwalenie i poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy oraz przygotowuje do podjęcia samodzielnej pracy na wolnym lub chronionym rynku pracy.

Umiejętności zawodowe uczniowie nabywają podczas zajęć z przedmiotu przysposobienie do pracy w następujących obszarach:

 • wyroby pamiątkarskie,
 • ceramika,
 • prace stolarskie i konserwatorskie,
 • sporządzanie i podawanie posiłków,
 • obsługa urządzeń technicznych, multimedialnych i biurowych,
 • wytwarzanie wyrobów dekoracyjnych i biżuterii oraz elementy bukieciarstwa,
 • pielęgnowanie chorych osób starszych i małych dzieci,
 • szycie z elementami dziewiarstwa i tkactwa,
 • opieka nad zwierzętami i zakładanie małych hodowli,
 • prace użyteczno-porządkowe.

Ponadto szkoła oferuje wychowankom zajęcia rewalidacyjne z zakresu:

 • terapii Snoezelen w Sali Doświadczania Świata,
 • EEG-Biofeedbacku,
 • terapii logopedycznej,
 • kinezyterapii,
 • wspomagania komputerowego,
 • arteterapii,
 • rewalidacji ogólnorozwojowej.

Różnorodność form pracy dydaktyczno-wychowawczej sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Pozwala doskonalić, utrwalać i nabywać różnorodne umiejętności. Zwiększamy efektywność pracy z uczniami stosując atrakcyjne formy oddziaływań, takie jak:

 • imprezy szkolne i międzyszkolne,
 • kiermasze z własnymi wytworami,
 • wspólne spotkania wigilijne,
 • udział w konkursach artystycznych i sportowych,
 • wycieczki dydaktyczno-krajoznawcze,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • dyskoteki i zabawy.
BAZA LOKALOWA
33.jpg45.jpg06.jpg35.jpg21.jpg39.jpg14.jpg41.jpg05.jpg34.jpg18.jpg37.jpg32.jpg15.jpg28.jpg16.jpg11.jpg23.jpg38.jpg12.jpg40.jpg25.jpg17.jpg10.jpg07.jpg08.jpg20.jpg04.jpg26.jpg01.jpg02.jpg27.jpg03.jpg44.jpg43.jpg19.jpg36.jpg13.jpg22.jpg24.jpg09.jpg30.jpg31.jpg42.jpg29.jpg
GALERIA
97.jpg103.jpg55.jpg100.jpg77.jpg108.jpg102.jpg67.jpg78.jpg05.jpg20.jpg60.jpg66.jpg14.jpg16.jpg92.jpg46.jpg54.jpg19.jpg40.jpg109.jpg57.jpg51.jpg10.jpg04.jpg74.jpg112.jpg08.jpg02.jpg24.jpg37.jpg59.jpg39.jpg38.jpg09.jpg69.jpg65.jpg52.jpg86.jpg25.jpg33.jpg84.jpg76.jpg79.jpg48.jpg90.jpg06.jpg87.jpg101.jpg50.jpg47.jpg58.jpg83.jpg61.jpg45.jpg36.jpg71.jpg56.jpg23.jpg18.jpg82.jpg34.jpg11.jpg13.jpg26.jpg42.jpg70.jpg75.jpg91.jpg96.jpg94.jpg81.jpg104.jpg07.jpg107.jpg17.jpg99.jpg43.jpg85.jpg93.jpg01.jpg27.jpg89.jpg32.jpg15.jpg03.jpg111.jpg12.jpg68.jpg64.jpg106.jpg80.jpg105.jpg35.jpg22.jpg88.jpg28.jpg49.jpg31.jpg98.jpg110.jpg73.jpg30.jpg72.jpg29.jpg44.jpg53.jpg95.jpg63.jpg21.jpg62.jpg41.jpg
Zespół Placówek Specjalnych
ul. Tatrzańska 9; 59-220 Legnica
tel/fax: 76 7233117; spg14@wp.pl
Wykonanie i administracja
Bogumił Leśnikowski