Zespół Placówek Specjalnych
Zespół Placówek Specjalnych - baner
STRONA GŁÓWNA
Zespół Placówek Specjalnych
SP12, BS7
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 12, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Nr 7
ORW
Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy
INTERNAT
Internat
65-cio lecie Zespołu Placówek Specjalnych
E-dziennik
E-dziennik
Legnica - z nią zawsze po drodze
BIP
BIP

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 12

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 12  w Legnicy funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy i jest placówką kształcącą uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (ul.Tatrzańska 9). Dzieci uczą się w mało licznych zespołach klasowych (najczęściej 6 – 8 osobowych) prowadzonych przez nauczyciela wychowawcę oraz nauczycieli muzyki i religii. W każdej klasie w ramach rewalidacji indywidualnej realizuje się dodatkowe zajęcia prowadzone przez specjalistów z zakresu: logopedii, dogoterapii, gimnastyki korekcyjnej, zajęć kompensacyjno – wyrównawczych oraz komputerowych.

W SP stosowane są sprawdzone metody pracy edukacyjnej z dziećmi „specjalnej troski” , do których należą metody:

 • ośrodków pracy,
 • Montessori.

oraz elementy metod : Dennisona, Domana oraz metody dobrego startu M. Bogdanowicz.

Dla każdego ucznia opracowuje się roczny plan rozwoju zwany Indywidualnym Programem Edukacyjno – Terapeutycznym, w którym planuje się optymalne zadania edukacyjne służące wszechstronnemu rozwojowi konkretnej osoby w zakresie:

 • Sprawności niezbędnych w życiu codziennym
 • Poznawania najbliższego środowiska
 • Poznawania przyrody
 • Komunikacji, mowy, percepcji
 • Czytania
 • Pisania
 • Elementarnych pojęć matematycznych
 • Aktywności plastycznej
 • Umiejętności technicznych
 • Muzykoterapii
 • Sprawności fizycznej, kondycyjnej i koordynacyjnej
 • Umiejętności i wiadomości w zakresie katechezy
 • Terapii logopedycznej
 • Zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • Terapia ręki
 • Arteterapii
 • Kinezyterapii
 • Wspomaganie komputerowe
 • Terapii Snoezelen w Sali Doświadczania Świata
 • EEG-Biofeedback

Proces edukacyjny w SP ukierunkowany jest na stymulowanie rozwoju uczniów oraz przezwyciężanie ich indywidualnych dysfunkcji psychosomatycznych, przygotowując dzieci do bardziej samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz podejmowania trudniejszych zadań edukacyjnych na etapie gimnazjum. Powyższe cele realizowane są zarówno w czasie zajęć lekcyjnych jak i działalności poza lekcyjnej, w ramach której uczniowie rozwijają różnorodne zainteresowania oraz naturalne predyspozycje.

BAZA LOKALOWA
33.jpg24.jpg23.jpg14.jpg06.jpg42.jpg43.jpg01.jpg37.jpg45.jpg18.jpg26.jpg16.jpg02.jpg39.jpg13.jpg19.jpg08.jpg12.jpg29.jpg27.jpg40.jpg41.jpg34.jpg11.jpg22.jpg09.jpg10.jpg32.jpg05.jpg21.jpg44.jpg04.jpg36.jpg30.jpg35.jpg15.jpg28.jpg17.jpg38.jpg31.jpg25.jpg03.jpg07.jpg20.jpg
GALERIA
30.jpg50.jpg96.jpg75.jpg06.jpg111.jpg94.jpg71.jpg11.jpg37.jpg28.jpg44.jpg09.jpg109.jpg49.jpg60.jpg01.jpg104.jpg07.jpg13.jpg14.jpg62.jpg97.jpg53.jpg52.jpg90.jpg98.jpg106.jpg24.jpg43.jpg17.jpg92.jpg100.jpg39.jpg34.jpg16.jpg32.jpg91.jpg102.jpg41.jpg107.jpg42.jpg108.jpg95.jpg86.jpg57.jpg84.jpg31.jpg89.jpg101.jpg18.jpg02.jpg68.jpg58.jpg19.jpg110.jpg59.jpg81.jpg99.jpg72.jpg85.jpg45.jpg83.jpg21.jpg48.jpg76.jpg65.jpg10.jpg74.jpg27.jpg70.jpg46.jpg35.jpg64.jpg69.jpg103.jpg29.jpg20.jpg12.jpg112.jpg08.jpg61.jpg26.jpg77.jpg05.jpg22.jpg54.jpg40.jpg56.jpg51.jpg66.jpg67.jpg88.jpg55.jpg04.jpg63.jpg38.jpg78.jpg93.jpg105.jpg80.jpg87.jpg73.jpg36.jpg03.jpg47.jpg82.jpg15.jpg23.jpg33.jpg79.jpg25.jpg
Zespół Placówek Specjalnych
ul. Tatrzańska 9; 59-220 Legnica
tel/fax: 76 7233117; spg14@wp.pl
Wykonanie i administracja
Bogumił Leśnikowski