Zespół Placówek Specjalnych
Zespół Placówek Specjalnych - baner
STRONA GŁÓWNA
Zespół Placówek Specjalnych
SP12, BS7
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 12, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Nr 7
ORW
Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy
INTERNAT
Internat
65-cio lecie Zespołu Placówek Specjalnych
E-dziennik
E-dziennik
Legnica - z nią zawsze po drodze
BIP
BIP

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 12

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 12  w Legnicy funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy i jest placówką kształcącą uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (ul.Tatrzańska 9). Dzieci uczą się w mało licznych zespołach klasowych (najczęściej 6 – 8 osobowych) prowadzonych przez nauczyciela wychowawcę oraz nauczycieli muzyki i religii. W każdej klasie w ramach rewalidacji indywidualnej realizuje się dodatkowe zajęcia prowadzone przez specjalistów z zakresu: logopedii, dogoterapii, gimnastyki korekcyjnej, zajęć kompensacyjno – wyrównawczych oraz komputerowych.

W SP stosowane są sprawdzone metody pracy edukacyjnej z dziećmi „specjalnej troski” , do których należą metody:

 • ośrodków pracy,
 • Montessori.

oraz elementy metod : Dennisona, Domana oraz metody dobrego startu M. Bogdanowicz.

Dla każdego ucznia opracowuje się roczny plan rozwoju zwany Indywidualnym Programem Edukacyjno – Terapeutycznym, w którym planuje się optymalne zadania edukacyjne służące wszechstronnemu rozwojowi konkretnej osoby w zakresie:

 • Sprawności niezbędnych w życiu codziennym
 • Poznawania najbliższego środowiska
 • Poznawania przyrody
 • Komunikacji, mowy, percepcji
 • Czytania
 • Pisania
 • Elementarnych pojęć matematycznych
 • Aktywności plastycznej
 • Umiejętności technicznych
 • Muzykoterapii
 • Sprawności fizycznej, kondycyjnej i koordynacyjnej
 • Umiejętności i wiadomości w zakresie katechezy
 • Terapii logopedycznej
 • Zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • Terapia ręki
 • Arteterapii
 • Kinezyterapii
 • Wspomaganie komputerowe
 • Terapii Snoezelen w Sali Doświadczania Świata
 • EEG-Biofeedback

Proces edukacyjny w SP ukierunkowany jest na stymulowanie rozwoju uczniów oraz przezwyciężanie ich indywidualnych dysfunkcji psychosomatycznych, przygotowując dzieci do bardziej samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz podejmowania trudniejszych zadań edukacyjnych na etapie gimnazjum. Powyższe cele realizowane są zarówno w czasie zajęć lekcyjnych jak i działalności poza lekcyjnej, w ramach której uczniowie rozwijają różnorodne zainteresowania oraz naturalne predyspozycje.

BAZA LOKALOWA
18.jpg19.jpg32.jpg10.jpg27.jpg38.jpg20.jpg42.jpg12.jpg02.jpg01.jpg05.jpg41.jpg22.jpg40.jpg28.jpg17.jpg43.jpg16.jpg06.jpg21.jpg15.jpg34.jpg07.jpg31.jpg03.jpg11.jpg37.jpg24.jpg26.jpg30.jpg29.jpg13.jpg09.jpg36.jpg23.jpg35.jpg25.jpg45.jpg04.jpg39.jpg44.jpg08.jpg33.jpg14.jpg
GALERIA
64.jpg68.jpg93.jpg05.jpg100.jpg41.jpg11.jpg09.jpg91.jpg03.jpg17.jpg88.jpg04.jpg31.jpg25.jpg99.jpg33.jpg63.jpg80.jpg105.jpg111.jpg96.jpg48.jpg57.jpg59.jpg42.jpg47.jpg07.jpg84.jpg95.jpg01.jpg56.jpg102.jpg81.jpg23.jpg62.jpg75.jpg97.jpg92.jpg90.jpg86.jpg103.jpg61.jpg60.jpg44.jpg71.jpg18.jpg21.jpg108.jpg67.jpg12.jpg73.jpg104.jpg52.jpg37.jpg65.jpg06.jpg22.jpg101.jpg39.jpg45.jpg16.jpg72.jpg26.jpg51.jpg08.jpg77.jpg109.jpg35.jpg79.jpg69.jpg30.jpg106.jpg66.jpg43.jpg98.jpg49.jpg15.jpg107.jpg58.jpg78.jpg50.jpg36.jpg89.jpg85.jpg74.jpg13.jpg94.jpg82.jpg54.jpg02.jpg19.jpg32.jpg83.jpg46.jpg55.jpg29.jpg40.jpg27.jpg10.jpg112.jpg53.jpg76.jpg70.jpg34.jpg28.jpg110.jpg87.jpg24.jpg38.jpg20.jpg14.jpg
Zespół Placówek Specjalnych
ul. Tatrzańska 9; 59-220 Legnica
tel/fax: 76 7233117; tatrzanska@zps.legnica.eu
Wykonanie i administracja
Bogumił Leśnikowski