Zespół Placówek Specjalnych
Zespół Placówek Specjalnych - baner
STRONA GŁÓWNA
Zespół Placówek Specjalnych
SP12, BS7
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 12, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Nr 7
ORW
Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy
INTERNAT
Internat
65-cio lecie Zespołu Placówek Specjalnych
E-dziennik
E-dziennik
Legnica - z nią zawsze po drodze
BIP
BIP

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 12

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 12  w Legnicy funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy i jest placówką kształcącą uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (ul.Tatrzańska 9). Dzieci uczą się w mało licznych zespołach klasowych (najczęściej 6 – 8 osobowych) prowadzonych przez nauczyciela wychowawcę oraz nauczycieli muzyki i religii. W każdej klasie w ramach rewalidacji indywidualnej realizuje się dodatkowe zajęcia prowadzone przez specjalistów z zakresu: logopedii, dogoterapii, gimnastyki korekcyjnej, zajęć kompensacyjno – wyrównawczych oraz komputerowych.

W SP stosowane są sprawdzone metody pracy edukacyjnej z dziećmi „specjalnej troski” , do których należą metody:

 • ośrodków pracy,
 • Montessori.

oraz elementy metod : Dennisona, Domana oraz metody dobrego startu M. Bogdanowicz.

Dla każdego ucznia opracowuje się roczny plan rozwoju zwany Indywidualnym Programem Edukacyjno – Terapeutycznym, w którym planuje się optymalne zadania edukacyjne służące wszechstronnemu rozwojowi konkretnej osoby w zakresie:

 • Sprawności niezbędnych w życiu codziennym
 • Poznawania najbliższego środowiska
 • Poznawania przyrody
 • Komunikacji, mowy, percepcji
 • Czytania
 • Pisania
 • Elementarnych pojęć matematycznych
 • Aktywności plastycznej
 • Umiejętności technicznych
 • Muzykoterapii
 • Sprawności fizycznej, kondycyjnej i koordynacyjnej
 • Umiejętności i wiadomości w zakresie katechezy
 • Terapii logopedycznej
 • Zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • Terapia ręki
 • Arteterapii
 • Kinezyterapii
 • Wspomaganie komputerowe
 • Terapii Snoezelen w Sali Doświadczania Świata
 • EEG-Biofeedback

Proces edukacyjny w SP ukierunkowany jest na stymulowanie rozwoju uczniów oraz przezwyciężanie ich indywidualnych dysfunkcji psychosomatycznych, przygotowując dzieci do bardziej samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz podejmowania trudniejszych zadań edukacyjnych na etapie gimnazjum. Powyższe cele realizowane są zarówno w czasie zajęć lekcyjnych jak i działalności poza lekcyjnej, w ramach której uczniowie rozwijają różnorodne zainteresowania oraz naturalne predyspozycje.

BAZA LOKALOWA
17.jpg28.jpg37.jpg07.jpg02.jpg30.jpg19.jpg12.jpg32.jpg26.jpg14.jpg04.jpg09.jpg42.jpg18.jpg13.jpg05.jpg40.jpg03.jpg41.jpg15.jpg43.jpg36.jpg21.jpg44.jpg27.jpg16.jpg39.jpg23.jpg01.jpg33.jpg25.jpg34.jpg29.jpg08.jpg31.jpg11.jpg24.jpg45.jpg22.jpg06.jpg10.jpg35.jpg38.jpg20.jpg
GALERIA
50.jpg14.jpg32.jpg06.jpg22.jpg85.jpg19.jpg29.jpg74.jpg80.jpg04.jpg106.jpg96.jpg71.jpg34.jpg64.jpg42.jpg02.jpg59.jpg01.jpg60.jpg24.jpg09.jpg108.jpg99.jpg57.jpg86.jpg66.jpg72.jpg26.jpg81.jpg104.jpg75.jpg17.jpg111.jpg33.jpg103.jpg31.jpg48.jpg37.jpg77.jpg51.jpg109.jpg23.jpg63.jpg52.jpg47.jpg58.jpg13.jpg79.jpg93.jpg28.jpg08.jpg46.jpg03.jpg55.jpg15.jpg94.jpg73.jpg70.jpg110.jpg11.jpg38.jpg18.jpg20.jpg78.jpg56.jpg91.jpg112.jpg76.jpg40.jpg61.jpg12.jpg43.jpg16.jpg107.jpg105.jpg84.jpg90.jpg87.jpg53.jpg89.jpg49.jpg68.jpg95.jpg05.jpg10.jpg102.jpg44.jpg54.jpg36.jpg69.jpg65.jpg07.jpg101.jpg21.jpg25.jpg41.jpg30.jpg92.jpg35.jpg98.jpg27.jpg100.jpg45.jpg83.jpg67.jpg39.jpg62.jpg88.jpg97.jpg82.jpg
Zespół Placówek Specjalnych
ul. Tatrzańska 9; 59-220 Legnica
tel/fax: 76 7233117; tatrzanska@zps.legnica.eu
Wykonanie i administracja
Bogumił Leśnikowski