Zespół Placówek Specjalnych
Zespół Placówek Specjalnych - baner
STRONA GŁÓWNA
Zespół Placówek Specjalnych
SP12, BS7
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 12, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Nr 7
ORW
Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy
INTERNAT
Internat
65-cio lecie Zespołu Placówek Specjalnych
E-dziennik
E-dziennik
Legnica - z nią zawsze po drodze
BIP
BIP

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 12

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 12  w Legnicy funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy i jest placówką kształcącą uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (ul.Tatrzańska 9). Dzieci uczą się w mało licznych zespołach klasowych (najczęściej 6 – 8 osobowych) prowadzonych przez nauczyciela wychowawcę oraz nauczycieli muzyki i religii. W każdej klasie w ramach rewalidacji indywidualnej realizuje się dodatkowe zajęcia prowadzone przez specjalistów z zakresu: logopedii, dogoterapii, gimnastyki korekcyjnej, zajęć kompensacyjno – wyrównawczych oraz komputerowych.

W SP stosowane są sprawdzone metody pracy edukacyjnej z dziećmi „specjalnej troski” , do których należą metody:

 • ośrodków pracy,
 • Montessori.

oraz elementy metod : Dennisona, Domana oraz metody dobrego startu M. Bogdanowicz.

Dla każdego ucznia opracowuje się roczny plan rozwoju zwany Indywidualnym Programem Edukacyjno – Terapeutycznym, w którym planuje się optymalne zadania edukacyjne służące wszechstronnemu rozwojowi konkretnej osoby w zakresie:

 • Sprawności niezbędnych w życiu codziennym
 • Poznawania najbliższego środowiska
 • Poznawania przyrody
 • Komunikacji, mowy, percepcji
 • Czytania
 • Pisania
 • Elementarnych pojęć matematycznych
 • Aktywności plastycznej
 • Umiejętności technicznych
 • Muzykoterapii
 • Sprawności fizycznej, kondycyjnej i koordynacyjnej
 • Umiejętności i wiadomości w zakresie katechezy
 • Terapii logopedycznej
 • Zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • Terapia ręki
 • Arteterapii
 • Kinezyterapii
 • Wspomaganie komputerowe
 • Terapii Snoezelen w Sali Doświadczania Świata
 • EEG-Biofeedback

Proces edukacyjny w SP ukierunkowany jest na stymulowanie rozwoju uczniów oraz przezwyciężanie ich indywidualnych dysfunkcji psychosomatycznych, przygotowując dzieci do bardziej samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz podejmowania trudniejszych zadań edukacyjnych na etapie gimnazjum. Powyższe cele realizowane są zarówno w czasie zajęć lekcyjnych jak i działalności poza lekcyjnej, w ramach której uczniowie rozwijają różnorodne zainteresowania oraz naturalne predyspozycje.

BAZA LOKALOWA
19.jpg09.jpg31.jpg26.jpg29.jpg42.jpg44.jpg20.jpg39.jpg06.jpg01.jpg21.jpg28.jpg13.jpg22.jpg45.jpg27.jpg38.jpg07.jpg03.jpg24.jpg08.jpg37.jpg32.jpg40.jpg36.jpg43.jpg35.jpg16.jpg25.jpg34.jpg10.jpg18.jpg11.jpg30.jpg12.jpg33.jpg23.jpg15.jpg02.jpg17.jpg05.jpg14.jpg41.jpg04.jpg
GALERIA
87.jpg39.jpg98.jpg28.jpg46.jpg43.jpg90.jpg23.jpg64.jpg105.jpg91.jpg75.jpg93.jpg10.jpg81.jpg04.jpg30.jpg55.jpg21.jpg12.jpg29.jpg06.jpg74.jpg82.jpg99.jpg60.jpg62.jpg38.jpg01.jpg65.jpg84.jpg66.jpg51.jpg96.jpg76.jpg107.jpg79.jpg69.jpg52.jpg40.jpg86.jpg09.jpg63.jpg16.jpg92.jpg112.jpg24.jpg03.jpg95.jpg68.jpg103.jpg18.jpg05.jpg72.jpg07.jpg47.jpg73.jpg59.jpg13.jpg26.jpg37.jpg101.jpg67.jpg71.jpg61.jpg54.jpg88.jpg31.jpg83.jpg57.jpg22.jpg42.jpg45.jpg80.jpg53.jpg14.jpg58.jpg33.jpg94.jpg02.jpg100.jpg35.jpg89.jpg20.jpg25.jpg104.jpg97.jpg41.jpg102.jpg111.jpg44.jpg15.jpg08.jpg56.jpg11.jpg32.jpg50.jpg17.jpg106.jpg77.jpg109.jpg27.jpg78.jpg34.jpg108.jpg19.jpg49.jpg85.jpg36.jpg110.jpg48.jpg70.jpg
Zespół Placówek Specjalnych
ul. Tatrzańska 9; 59-220 Legnica
tel/fax: 76 7233117; tatrzanska@zps.legnica.eu
Wykonanie i administracja
Bogumił Leśnikowski