Zespół Placówek Specjalnych
Zespół Placówek Specjalnych - baner
STRONA GŁÓWNA
Zespół Placówek Specjalnych
SP12, BS7
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 12, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Nr 7
ORW
Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy
INTERNAT
Internat
65-cio lecie Zespołu Placówek Specjalnych
E-dziennik
E-dziennik
Legnica - z nią zawsze po drodze
BIP
BIP

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 12

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 12  w Legnicy funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy i jest placówką kształcącą uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (ul.Tatrzańska 9). Dzieci uczą się w mało licznych zespołach klasowych (najczęściej 6 – 8 osobowych) prowadzonych przez nauczyciela wychowawcę oraz nauczycieli muzyki i religii. W każdej klasie w ramach rewalidacji indywidualnej realizuje się dodatkowe zajęcia prowadzone przez specjalistów z zakresu: logopedii, dogoterapii, gimnastyki korekcyjnej, zajęć kompensacyjno – wyrównawczych oraz komputerowych.

W SP stosowane są sprawdzone metody pracy edukacyjnej z dziećmi „specjalnej troski” , do których należą metody:

 • ośrodków pracy,
 • Montessori.

oraz elementy metod : Dennisona, Domana oraz metody dobrego startu M. Bogdanowicz.

Dla każdego ucznia opracowuje się roczny plan rozwoju zwany Indywidualnym Programem Edukacyjno – Terapeutycznym, w którym planuje się optymalne zadania edukacyjne służące wszechstronnemu rozwojowi konkretnej osoby w zakresie:

 • Sprawności niezbędnych w życiu codziennym
 • Poznawania najbliższego środowiska
 • Poznawania przyrody
 • Komunikacji, mowy, percepcji
 • Czytania
 • Pisania
 • Elementarnych pojęć matematycznych
 • Aktywności plastycznej
 • Umiejętności technicznych
 • Muzykoterapii
 • Sprawności fizycznej, kondycyjnej i koordynacyjnej
 • Umiejętności i wiadomości w zakresie katechezy
 • Terapii logopedycznej
 • Zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • Terapia ręki
 • Arteterapii
 • Kinezyterapii
 • Wspomaganie komputerowe
 • Terapii Snoezelen w Sali Doświadczania Świata
 • EEG-Biofeedback

Proces edukacyjny w SP ukierunkowany jest na stymulowanie rozwoju uczniów oraz przezwyciężanie ich indywidualnych dysfunkcji psychosomatycznych, przygotowując dzieci do bardziej samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz podejmowania trudniejszych zadań edukacyjnych na etapie gimnazjum. Powyższe cele realizowane są zarówno w czasie zajęć lekcyjnych jak i działalności poza lekcyjnej, w ramach której uczniowie rozwijają różnorodne zainteresowania oraz naturalne predyspozycje.

BAZA LOKALOWA
16.jpg01.jpg17.jpg27.jpg21.jpg20.jpg44.jpg34.jpg11.jpg15.jpg10.jpg14.jpg13.jpg32.jpg40.jpg03.jpg07.jpg30.jpg06.jpg23.jpg39.jpg02.jpg42.jpg41.jpg29.jpg35.jpg09.jpg28.jpg08.jpg36.jpg31.jpg18.jpg37.jpg12.jpg26.jpg24.jpg25.jpg04.jpg33.jpg43.jpg19.jpg22.jpg05.jpg38.jpg45.jpg
GALERIA
19.jpg32.jpg17.jpg96.jpg45.jpg07.jpg109.jpg05.jpg110.jpg79.jpg50.jpg74.jpg25.jpg86.jpg106.jpg15.jpg94.jpg64.jpg12.jpg43.jpg72.jpg30.jpg27.jpg102.jpg46.jpg09.jpg31.jpg53.jpg93.jpg20.jpg18.jpg21.jpg75.jpg111.jpg85.jpg57.jpg61.jpg29.jpg06.jpg108.jpg10.jpg34.jpg54.jpg48.jpg67.jpg84.jpg28.jpg47.jpg33.jpg62.jpg104.jpg80.jpg66.jpg89.jpg83.jpg56.jpg92.jpg41.jpg60.jpg51.jpg01.jpg11.jpg95.jpg36.jpg97.jpg44.jpg103.jpg52.jpg02.jpg58.jpg101.jpg98.jpg24.jpg71.jpg100.jpg26.jpg23.jpg73.jpg70.jpg49.jpg78.jpg88.jpg82.jpg76.jpg42.jpg39.jpg22.jpg03.jpg87.jpg99.jpg107.jpg112.jpg90.jpg59.jpg40.jpg16.jpg68.jpg04.jpg65.jpg69.jpg55.jpg13.jpg08.jpg91.jpg35.jpg38.jpg77.jpg63.jpg37.jpg81.jpg105.jpg14.jpg
Zespół Placówek Specjalnych
ul. Tatrzańska 9; 59-220 Legnica
tel/fax: 76 7233117; tatrzanska@zps.legnica.eu
Wykonanie i administracja
Bogumił Leśnikowski