Zespół Placówek Specjalnych
Zespół Placówek Specjalnych - baner
STRONA GŁÓWNA
Zespół Placówek Specjalnych
SP12, BS7
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 12, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Nr 7
ORW
Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy
INTERNAT
Internat
65-cio lecie Zespołu Placówek Specjalnych
E-dziennik
E-dziennik
Legnica - z nią zawsze po drodze
BIP
BIP

Miejskie Przedszkole Specjalne Nr 5

Miejskie Przedszkole Specjalne nr 5 w Legnicy przy Zespole Placówek Specjalnych powstało 1 września 2007r.

Do przedszkola uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, z autyzmem.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Uczniowie uczestniczą w zajęciach wychowawczych oraz zajęciach rewalidacyjnych z:

dogoterapii,
terapii logopedycznej,
kinezyterapii,
terapii Snoezelen w Sali Doświadczania Świata,
muzykoterapii,
terapii ręki,
EEG-Biofeedback,
logorytmiki .

W przedszkolu przestrzegane są zasady indywidualizacji oraz stopniowania trudności. Zajęcia dostosowane są do potrzeb i możliwości dziecka. Nauczyciele korzystają
z następujących elementów metod terapeutycznych:

 • Metody M. Montessori,
 • Integracji Sensorycznej,
 • Metody M.Ch.Knillów,
 • Metody F. Affolter,
 • Kinezjologii Edukacyjnej,
 • Metody Ruchu Rozwijającego W.Sherborne,
 • Metody Domana.

Dla każdego ucznia opracowuje się co semestr Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny. Celem pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu jest wszechstronny rozwój dziecka, dlatego prowadzone są zajęcia w zakresie:

 • samoobsługi,
 • nawiązywania kontaktów społeczno-emocjonalnych,
 • rozwijania percepcji i pamięci wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijania wrażliwości słuchowej,
 • rozwijania mowy i myślenia,
 • wyrabiania orientacji w schemacie ciała oraz w przestrzeni,
 • stymulacji polisensorycznej,
 • usprawniania dużej i małej motoryki.

Praca dydaktyczno-wychowawcza przedszkola jest zintegrowana. Treści z zakresu poszczególnych dziedzin wychowania są ze sobą powiązane i wzajemnie się przenikają. Znajduje to wyraz w różnorakich zajęciach i zabawach kształtujących społecznie pożądane postawy oraz prawidłowe nawyki i umiejętności.

BAZA LOKALOWA
45.jpg22.jpg39.jpg09.jpg02.jpg31.jpg27.jpg08.jpg19.jpg20.jpg11.jpg17.jpg25.jpg07.jpg06.jpg36.jpg41.jpg26.jpg35.jpg34.jpg12.jpg42.jpg28.jpg33.jpg44.jpg16.jpg30.jpg15.jpg32.jpg18.jpg24.jpg13.jpg29.jpg43.jpg40.jpg10.jpg23.jpg05.jpg01.jpg03.jpg04.jpg21.jpg38.jpg37.jpg14.jpg
GALERIA
90.jpg77.jpg111.jpg04.jpg37.jpg112.jpg63.jpg28.jpg94.jpg59.jpg10.jpg31.jpg88.jpg91.jpg107.jpg52.jpg60.jpg42.jpg53.jpg49.jpg65.jpg11.jpg64.jpg13.jpg02.jpg103.jpg97.jpg72.jpg06.jpg57.jpg34.jpg100.jpg24.jpg93.jpg67.jpg61.jpg40.jpg110.jpg09.jpg95.jpg55.jpg20.jpg14.jpg86.jpg105.jpg58.jpg22.jpg50.jpg07.jpg108.jpg82.jpg46.jpg56.jpg27.jpg44.jpg73.jpg109.jpg36.jpg38.jpg74.jpg71.jpg84.jpg48.jpg76.jpg66.jpg41.jpg01.jpg23.jpg78.jpg19.jpg05.jpg96.jpg18.jpg68.jpg15.jpg81.jpg62.jpg17.jpg54.jpg79.jpg26.jpg83.jpg39.jpg08.jpg21.jpg32.jpg70.jpg99.jpg51.jpg98.jpg69.jpg102.jpg106.jpg104.jpg87.jpg35.jpg101.jpg89.jpg33.jpg80.jpg03.jpg43.jpg29.jpg12.jpg45.jpg92.jpg25.jpg75.jpg85.jpg16.jpg47.jpg30.jpg
Zespół Placówek Specjalnych
ul. Tatrzańska 9; 59-220 Legnica
tel/fax: 76 7233117; tatrzanska@zps.legnica.eu
Wykonanie i administracja
Bogumił Leśnikowski