Zespół Placówek Specjalnych
Zespół Placówek Specjalnych - baner
STRONA GŁÓWNA
Zespół Placówek Specjalnych
SP12, BS7
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 12, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Nr 7
ORW
Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy
INTERNAT
Internat
65-cio lecie Zespołu Placówek Specjalnych
E-dziennik
E-dziennik
Legnica - z nią zawsze po drodze
BIP
BIP

Miejskie Przedszkole Specjalne Nr 5

Miejskie Przedszkole Specjalne nr 5 w Legnicy przy Zespole Placówek Specjalnych powstało 1 września 2007r.

Do przedszkola uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, z autyzmem.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Uczniowie uczestniczą w zajęciach wychowawczych oraz zajęciach rewalidacyjnych z:

dogoterapii,
terapii logopedycznej,
kinezyterapii,
terapii Snoezelen w Sali Doświadczania Świata,
muzykoterapii,
terapii ręki,
EEG-Biofeedback,
logorytmiki .

W przedszkolu przestrzegane są zasady indywidualizacji oraz stopniowania trudności. Zajęcia dostosowane są do potrzeb i możliwości dziecka. Nauczyciele korzystają
z następujących elementów metod terapeutycznych:

 • Metody M. Montessori,
 • Integracji Sensorycznej,
 • Metody M.Ch.Knillów,
 • Metody F. Affolter,
 • Kinezjologii Edukacyjnej,
 • Metody Ruchu Rozwijającego W.Sherborne,
 • Metody Domana.

Dla każdego ucznia opracowuje się co semestr Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny. Celem pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu jest wszechstronny rozwój dziecka, dlatego prowadzone są zajęcia w zakresie:

 • samoobsługi,
 • nawiązywania kontaktów społeczno-emocjonalnych,
 • rozwijania percepcji i pamięci wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijania wrażliwości słuchowej,
 • rozwijania mowy i myślenia,
 • wyrabiania orientacji w schemacie ciała oraz w przestrzeni,
 • stymulacji polisensorycznej,
 • usprawniania dużej i małej motoryki.

Praca dydaktyczno-wychowawcza przedszkola jest zintegrowana. Treści z zakresu poszczególnych dziedzin wychowania są ze sobą powiązane i wzajemnie się przenikają. Znajduje to wyraz w różnorakich zajęciach i zabawach kształtujących społecznie pożądane postawy oraz prawidłowe nawyki i umiejętności.

BAZA LOKALOWA
27.jpg03.jpg39.jpg06.jpg24.jpg12.jpg25.jpg17.jpg36.jpg19.jpg33.jpg38.jpg09.jpg18.jpg41.jpg26.jpg13.jpg30.jpg45.jpg01.jpg16.jpg42.jpg44.jpg29.jpg37.jpg22.jpg28.jpg11.jpg21.jpg02.jpg08.jpg20.jpg34.jpg10.jpg05.jpg40.jpg43.jpg32.jpg04.jpg31.jpg23.jpg35.jpg07.jpg14.jpg15.jpg
GALERIA
53.jpg101.jpg16.jpg52.jpg25.jpg110.jpg04.jpg91.jpg63.jpg60.jpg81.jpg17.jpg80.jpg05.jpg86.jpg48.jpg102.jpg90.jpg98.jpg09.jpg43.jpg70.jpg89.jpg68.jpg62.jpg29.jpg58.jpg07.jpg95.jpg78.jpg28.jpg51.jpg67.jpg20.jpg100.jpg107.jpg64.jpg93.jpg35.jpg01.jpg12.jpg44.jpg76.jpg47.jpg41.jpg66.jpg18.jpg45.jpg83.jpg08.jpg22.jpg23.jpg02.jpg13.jpg31.jpg03.jpg73.jpg57.jpg14.jpg40.jpg77.jpg74.jpg109.jpg88.jpg11.jpg65.jpg56.jpg59.jpg06.jpg105.jpg75.jpg96.jpg32.jpg97.jpg15.jpg108.jpg112.jpg27.jpg87.jpg104.jpg10.jpg106.jpg61.jpg71.jpg46.jpg33.jpg39.jpg69.jpg92.jpg42.jpg84.jpg82.jpg36.jpg94.jpg85.jpg55.jpg38.jpg72.jpg26.jpg37.jpg50.jpg49.jpg111.jpg24.jpg21.jpg79.jpg54.jpg99.jpg30.jpg34.jpg19.jpg103.jpg
Zespół Placówek Specjalnych
ul. Tatrzańska 9; 59-220 Legnica
tel/fax: 76 7233117; tatrzanska@zps.legnica.eu
Wykonanie i administracja
Bogumił Leśnikowski