Zespół Placówek Specjalnych
Zespół Placówek Specjalnych - baner
STRONA GŁÓWNA
Zespół Placówek Specjalnych
SP12, BS7
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 12, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Nr 7
ORW
Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy
INTERNAT
Internat
65-cio lecie Zespołu Placówek Specjalnych
E-dziennik
E-dziennik
Legnica - z nią zawsze po drodze
BIP
BIP

Miejskie Przedszkole Specjalne Nr 5

Miejskie Przedszkole Specjalne nr 5 w Legnicy przy Zespole Placówek Specjalnych powstało 1 września 2007r.

Do przedszkola uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, z autyzmem.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Uczniowie uczestniczą w zajęciach wychowawczych oraz zajęciach rewalidacyjnych z:

dogoterapii,
terapii logopedycznej,
kinezyterapii,
terapii Snoezelen w Sali Doświadczania Świata,
muzykoterapii,
terapii ręki,
EEG-Biofeedback,
logorytmiki .

W przedszkolu przestrzegane są zasady indywidualizacji oraz stopniowania trudności. Zajęcia dostosowane są do potrzeb i możliwości dziecka. Nauczyciele korzystają
z następujących elementów metod terapeutycznych:

 • Metody M. Montessori,
 • Integracji Sensorycznej,
 • Metody M.Ch.Knillów,
 • Metody F. Affolter,
 • Kinezjologii Edukacyjnej,
 • Metody Ruchu Rozwijającego W.Sherborne,
 • Metody Domana.

Dla każdego ucznia opracowuje się co semestr Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny. Celem pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu jest wszechstronny rozwój dziecka, dlatego prowadzone są zajęcia w zakresie:

 • samoobsługi,
 • nawiązywania kontaktów społeczno-emocjonalnych,
 • rozwijania percepcji i pamięci wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijania wrażliwości słuchowej,
 • rozwijania mowy i myślenia,
 • wyrabiania orientacji w schemacie ciała oraz w przestrzeni,
 • stymulacji polisensorycznej,
 • usprawniania dużej i małej motoryki.

Praca dydaktyczno-wychowawcza przedszkola jest zintegrowana. Treści z zakresu poszczególnych dziedzin wychowania są ze sobą powiązane i wzajemnie się przenikają. Znajduje to wyraz w różnorakich zajęciach i zabawach kształtujących społecznie pożądane postawy oraz prawidłowe nawyki i umiejętności.

BAZA LOKALOWA
42.jpg22.jpg01.jpg20.jpg44.jpg45.jpg35.jpg34.jpg08.jpg17.jpg27.jpg07.jpg13.jpg40.jpg04.jpg02.jpg09.jpg30.jpg23.jpg39.jpg32.jpg12.jpg25.jpg10.jpg24.jpg28.jpg26.jpg36.jpg18.jpg33.jpg19.jpg06.jpg31.jpg11.jpg16.jpg29.jpg05.jpg15.jpg03.jpg43.jpg37.jpg41.jpg14.jpg38.jpg21.jpg
GALERIA
18.jpg70.jpg43.jpg42.jpg110.jpg111.jpg100.jpg27.jpg17.jpg105.jpg34.jpg84.jpg28.jpg78.jpg97.jpg08.jpg25.jpg36.jpg49.jpg67.jpg68.jpg61.jpg91.jpg90.jpg101.jpg80.jpg63.jpg02.jpg88.jpg26.jpg52.jpg72.jpg24.jpg109.jpg112.jpg102.jpg56.jpg23.jpg107.jpg69.jpg35.jpg48.jpg71.jpg15.jpg58.jpg53.jpg93.jpg73.jpg59.jpg20.jpg39.jpg57.jpg19.jpg21.jpg60.jpg50.jpg89.jpg82.jpg64.jpg14.jpg65.jpg30.jpg12.jpg98.jpg77.jpg37.jpg95.jpg66.jpg99.jpg11.jpg54.jpg06.jpg29.jpg31.jpg55.jpg92.jpg33.jpg07.jpg79.jpg85.jpg96.jpg51.jpg41.jpg103.jpg03.jpg76.jpg44.jpg104.jpg86.jpg09.jpg05.jpg83.jpg40.jpg47.jpg13.jpg94.jpg38.jpg45.jpg16.jpg106.jpg62.jpg22.jpg108.jpg46.jpg01.jpg74.jpg75.jpg81.jpg04.jpg32.jpg10.jpg87.jpg
Zespół Placówek Specjalnych
ul. Tatrzańska 9; 59-220 Legnica
tel/fax: 76 7233117; tatrzanska@zps.legnica.eu
Wykonanie i administracja
Bogumił Leśnikowski