Zespół Placówek Specjalnych
Zespół Placówek Specjalnych - baner
STRONA GŁÓWNA
Zespół Placówek Specjalnych
SP12, BS7
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 12, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Nr 7
ORW
Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy
INTERNAT
Internat
65-cio lecie Zespołu Placówek Specjalnych
E-dziennik
E-dziennik
Legnica - z nią zawsze po drodze
BIP
BIP

Miejskie Przedszkole Specjalne Nr 5

Miejskie Przedszkole Specjalne nr 5 w Legnicy przy Zespole Placówek Specjalnych powstało 1 września 2007r.

Do przedszkola uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, z autyzmem.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Uczniowie uczestniczą w zajęciach wychowawczych oraz zajęciach rewalidacyjnych z:

dogoterapii,
terapii logopedycznej,
kinezyterapii,
terapii Snoezelen w Sali Doświadczania Świata,
muzykoterapii,
terapii ręki,
EEG-Biofeedback,
logorytmiki .

W przedszkolu przestrzegane są zasady indywidualizacji oraz stopniowania trudności. Zajęcia dostosowane są do potrzeb i możliwości dziecka. Nauczyciele korzystają
z następujących elementów metod terapeutycznych:

 • Metody M. Montessori,
 • Integracji Sensorycznej,
 • Metody M.Ch.Knillów,
 • Metody F. Affolter,
 • Kinezjologii Edukacyjnej,
 • Metody Ruchu Rozwijającego W.Sherborne,
 • Metody Domana.

Dla każdego ucznia opracowuje się co semestr Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny. Celem pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu jest wszechstronny rozwój dziecka, dlatego prowadzone są zajęcia w zakresie:

 • samoobsługi,
 • nawiązywania kontaktów społeczno-emocjonalnych,
 • rozwijania percepcji i pamięci wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijania wrażliwości słuchowej,
 • rozwijania mowy i myślenia,
 • wyrabiania orientacji w schemacie ciała oraz w przestrzeni,
 • stymulacji polisensorycznej,
 • usprawniania dużej i małej motoryki.

Praca dydaktyczno-wychowawcza przedszkola jest zintegrowana. Treści z zakresu poszczególnych dziedzin wychowania są ze sobą powiązane i wzajemnie się przenikają. Znajduje to wyraz w różnorakich zajęciach i zabawach kształtujących społecznie pożądane postawy oraz prawidłowe nawyki i umiejętności.

BAZA LOKALOWA
40.jpg09.jpg42.jpg44.jpg43.jpg23.jpg25.jpg03.jpg06.jpg19.jpg41.jpg18.jpg10.jpg12.jpg07.jpg11.jpg14.jpg37.jpg26.jpg34.jpg02.jpg38.jpg24.jpg17.jpg08.jpg31.jpg29.jpg20.jpg15.jpg22.jpg04.jpg16.jpg13.jpg35.jpg01.jpg32.jpg39.jpg36.jpg30.jpg28.jpg27.jpg33.jpg21.jpg05.jpg45.jpg
GALERIA
17.jpg104.jpg64.jpg18.jpg23.jpg51.jpg99.jpg102.jpg04.jpg83.jpg52.jpg54.jpg55.jpg29.jpg37.jpg57.jpg25.jpg74.jpg98.jpg10.jpg05.jpg02.jpg32.jpg61.jpg19.jpg21.jpg39.jpg105.jpg111.jpg15.jpg90.jpg41.jpg50.jpg60.jpg106.jpg76.jpg03.jpg14.jpg91.jpg93.jpg26.jpg75.jpg46.jpg16.jpg86.jpg88.jpg82.jpg28.jpg67.jpg53.jpg109.jpg06.jpg30.jpg07.jpg36.jpg27.jpg72.jpg77.jpg56.jpg22.jpg71.jpg31.jpg87.jpg12.jpg92.jpg81.jpg62.jpg70.jpg40.jpg84.jpg45.jpg69.jpg43.jpg66.jpg08.jpg73.jpg68.jpg85.jpg24.jpg96.jpg35.jpg94.jpg108.jpg09.jpg65.jpg38.jpg59.jpg44.jpg103.jpg107.jpg80.jpg58.jpg63.jpg78.jpg13.jpg47.jpg01.jpg101.jpg33.jpg34.jpg112.jpg20.jpg11.jpg100.jpg95.jpg89.jpg97.jpg79.jpg49.jpg110.jpg48.jpg42.jpg
Zespół Placówek Specjalnych
ul. Tatrzańska 9; 59-220 Legnica
tel/fax: 76 7233117; tatrzanska@zps.legnica.eu
Wykonanie i administracja
Bogumił Leśnikowski