Zespół Placówek Specjalnych
Zespół Placówek Specjalnych - baner
STRONA GŁÓWNA
Zespół Placówek Specjalnych
SP12, BS7
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 12, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Nr 7
ORW
Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy
INTERNAT
Internat
65-cio lecie Zespołu Placówek Specjalnych
E-dziennik
E-dziennik
Legnica - z nią zawsze po drodze
BIP
BIP

Miejskie Przedszkole Specjalne Nr 5

Miejskie Przedszkole Specjalne nr 5 w Legnicy przy Zespole Placówek Specjalnych powstało 1 września 2007r.

Do przedszkola uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, z autyzmem.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Uczniowie uczestniczą w zajęciach wychowawczych oraz zajęciach rewalidacyjnych z:

dogoterapii,
terapii logopedycznej,
kinezyterapii,
terapii Snoezelen w Sali Doświadczania Świata,
muzykoterapii,
terapii ręki,
EEG-Biofeedback,
logorytmiki .

W przedszkolu przestrzegane są zasady indywidualizacji oraz stopniowania trudności. Zajęcia dostosowane są do potrzeb i możliwości dziecka. Nauczyciele korzystają
z następujących elementów metod terapeutycznych:

 • Metody M. Montessori,
 • Integracji Sensorycznej,
 • Metody M.Ch.Knillów,
 • Metody F. Affolter,
 • Kinezjologii Edukacyjnej,
 • Metody Ruchu Rozwijającego W.Sherborne,
 • Metody Domana.

Dla każdego ucznia opracowuje się co semestr Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny. Celem pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu jest wszechstronny rozwój dziecka, dlatego prowadzone są zajęcia w zakresie:

 • samoobsługi,
 • nawiązywania kontaktów społeczno-emocjonalnych,
 • rozwijania percepcji i pamięci wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijania wrażliwości słuchowej,
 • rozwijania mowy i myślenia,
 • wyrabiania orientacji w schemacie ciała oraz w przestrzeni,
 • stymulacji polisensorycznej,
 • usprawniania dużej i małej motoryki.

Praca dydaktyczno-wychowawcza przedszkola jest zintegrowana. Treści z zakresu poszczególnych dziedzin wychowania są ze sobą powiązane i wzajemnie się przenikają. Znajduje to wyraz w różnorakich zajęciach i zabawach kształtujących społecznie pożądane postawy oraz prawidłowe nawyki i umiejętności.

BAZA LOKALOWA
40.jpg36.jpg08.jpg18.jpg25.jpg05.jpg01.jpg11.jpg23.jpg02.jpg43.jpg31.jpg26.jpg04.jpg24.jpg22.jpg39.jpg28.jpg15.jpg06.jpg35.jpg41.jpg20.jpg07.jpg42.jpg19.jpg37.jpg09.jpg13.jpg30.jpg44.jpg32.jpg12.jpg21.jpg45.jpg38.jpg03.jpg33.jpg10.jpg17.jpg27.jpg14.jpg34.jpg16.jpg29.jpg
GALERIA
42.jpg13.jpg72.jpg98.jpg33.jpg69.jpg78.jpg35.jpg12.jpg40.jpg111.jpg108.jpg99.jpg86.jpg50.jpg83.jpg22.jpg63.jpg66.jpg15.jpg58.jpg38.jpg43.jpg94.jpg41.jpg54.jpg90.jpg09.jpg47.jpg112.jpg17.jpg101.jpg57.jpg14.jpg16.jpg79.jpg92.jpg44.jpg81.jpg103.jpg87.jpg05.jpg48.jpg23.jpg46.jpg96.jpg104.jpg49.jpg107.jpg75.jpg85.jpg55.jpg93.jpg26.jpg01.jpg74.jpg102.jpg70.jpg109.jpg11.jpg32.jpg76.jpg71.jpg53.jpg37.jpg19.jpg18.jpg91.jpg89.jpg03.jpg51.jpg82.jpg36.jpg64.jpg80.jpg106.jpg29.jpg95.jpg20.jpg68.jpg24.jpg07.jpg60.jpg56.jpg30.jpg77.jpg39.jpg65.jpg100.jpg105.jpg62.jpg110.jpg88.jpg06.jpg04.jpg08.jpg84.jpg28.jpg67.jpg31.jpg97.jpg21.jpg45.jpg34.jpg02.jpg27.jpg73.jpg10.jpg61.jpg25.jpg52.jpg59.jpg
Zespół Placówek Specjalnych
ul. Tatrzańska 9; 59-220 Legnica
tel/fax: 76 7233117; spg14@wp.pl
Wykonanie i administracja
Bogumił Leśnikowski