Zespół Placówek Specjalnych
Zespół Placówek Specjalnych - baner
STRONA GŁÓWNA
Zespół Placówek Specjalnych
SP12, BS7
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 12, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Nr 7
ORW
Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy
INTERNAT
Internat
65-cio lecie Zespołu Placówek Specjalnych
E-dziennik
E-dziennik
Legnica - z nią zawsze po drodze
BIP
BIP

Ogłoszenia i dokumenty dla rodziców

adobe HARMONOGRAM WYCIECZEK I RAJDÓW SZKOLNYCH w MP nr 5, SP nr 12, SPDP na rok szkolny 2017 – 2018
adobe KALENDARZ IMPREZ, KONKURSÓW I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH w MP nr 5, SP nr 12, SPDP na rok szkolny 2017 – 2018
adobe Roczny program profilaktyczno - wychowawczy 2017/2018
adobe PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM OBOWIĄZUJĄCE
w Miejskim Przedszkolu Specjalnym nr 5 w Legnicy
adobe WNIOSEK O SKIEROWANIE DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO NR 5 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM W ZESPOLE PLACÓWEK SPECJALNYCH W LEGNICY
adobe WNIOSEK O SKIEROWANIE DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W ZESPOLE PLACÓWEK SPECJALNYCH W LEGNICY
adobe WNIOSEK O SKIEROWANIE DO OŚRODKA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEGO W ZESPOLE PLACÓWEK SPECJALNYCH W LEGNICY
adobe REGULAMIN UCZNIA Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 12 z oddziałami dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy przy ulicy Tatrzańskiej 9 w Legnicy


Programy realizowane w roku szkolnym 2017/2018

akademia wyobrazni „AKADEMIA WYOBRAŹNI"- ogólnopolski program dla przedszkoli
akademia aquafresh „AKADEMIA AQUAFRESH”- ogólnopolski program edukacji prozdrowotnej dla przedszkoli
mogilapradziada „MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA”- akcja Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
czytajace przedszkola ,,CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLA”- Fundacja ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom- program ogólnopolski
 program dla szkol „PROGRAM DLA SZKÓŁ”- ogólnopolski program edukacyjny dla SP klasy 1-5. Nowy Program dla szkół ma na celu skutecznie promować wśród uczniów zdrową dietę bogatą w owoce i warzywa oraz mleko korzystając z najlepszych doświadczeń zebranych podczas dotychczasowej realizacji programu Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole.
 bezpiecznaplus „BEZPIECZNA+”- ogólnopolski program edukacyjny
sko „SZKOLNE KASY OSZCZĘDNOŚCI”- kontynuacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego
wole wode "MAMO, TATO WOLĘ WODĘ" - ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli
sniadanie daje moc "ŚNIADANIE DAJE MOC" - kontynuacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego
pierwsza pomoc "PIERWSZA POMOC" - kontynuacja: propagowanie właściwych postaw w sytuacjach trudnych (zagrażających życiu i zdrowiu)

Ogłoszenia i dokumenty dla rodziców

adobe HARMONOGRAM WYCIECZEK I RAJDÓW SZKOLNYCH w MP nr 5, SP nr 12, SPDP na rok szkolny 2017 – 2018
adobe KALENDARZ IMPREZ, KONKURSÓW I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH w MP nr 5, SP nr 12, SPDP na rok szkolny 2017 – 2018
adobe Roczny program profilaktyczno - wychowawczy 2017/2018
adobe PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM OBOWIĄZUJĄCE
w Miejskim Przedszkolu Specjalnym nr 5 w Legnicy
adobe WNIOSEK O SKIEROWANIE DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO NR 5 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM W ZESPOLE PLACÓWEK SPECJALNYCH W LEGNICY
adobe WNIOSEK O SKIEROWANIE DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W ZESPOLE PLACÓWEK SPECJALNYCH W LEGNICY
adobe WNIOSEK O SKIEROWANIE DO OŚRODKA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEGO W ZESPOLE PLACÓWEK SPECJALNYCH W LEGNICY
adobe REGULAMIN UCZNIA Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 12 z oddziałami dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy przy ulicy Tatrzańskiej 9 w Legnicy


Programy realizowane w roku szkolnym 2017/2018

akademia wyobrazni „AKADEMIA WYOBRAŹNI"- ogólnopolski program dla przedszkoli
akademia aquafresh „AKADEMIA AQUAFRESH”- ogólnopolski program edukacji prozdrowotnej dla przedszkoli
mogilapradziada „MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA”- akcja Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
czytajace przedszkola ,,CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLA”- Fundacja ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom- program ogólnopolski
 program dla szkol „PROGRAM DLA SZKÓŁ”- ogólnopolski program edukacyjny dla SP klasy 1-5. Nowy Program dla szkół ma na celu skutecznie promować wśród uczniów zdrową dietę bogatą w owoce i warzywa oraz mleko korzystając z najlepszych doświadczeń zebranych podczas dotychczasowej realizacji programu Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole.
 bezpiecznaplus „BEZPIECZNA+”- ogólnopolski program edukacyjny
sko „SZKOLNE KASY OSZCZĘDNOŚCI”- kontynuacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego
wole wode "MAMO, TATO WOLĘ WODĘ" - ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli
sniadanie daje moc "ŚNIADANIE DAJE MOC" - kontynuacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego
pierwsza pomoc "PIERWSZA POMOC" - kontynuacja: propagowanie właściwych postaw w sytuacjach trudnych (zagrażających życiu i zdrowiu)

2016/2017

 

Programy realizowane w roku szkolnym 2016/2017

akademia wyobrazni „AKADEMIA WYOBRAŹNI"- ogólnopolski program dla przedszkoli
akademia aquafresh „AKADEMIA AQUAFRESH”- ogólnopolski program edukacji prozdrowotnej dla przedszkoli
mogilapradziada „MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA”- akcja Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
czytajace przedszkola ,,CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLA”- Fundacja ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom- program ogólnopolski
szklanka mleka „SZKLANKA MLEKA DLA UCZNIA”- kontynuacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego
owoce w szkole „OWOCE W SZKOLE”- kontynuacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego
sko „SZKOLNE KASY OSZCZĘDNOŚCI”- kontynuacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego
wole wode "MAMO, TATO WOLĘ WODĘ" - ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli
sniadanie daje moc "ŚNIADANIE DAJE MOC" - kontynuacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego
pierwsza pomoc "PIERWSZA POMOC" - kontynuacja: propagowanie właściwych postaw w sytuacjach trudnych (zagrażających życiu i zdrowiu)

2015-2016

Programy realizowane w roku szkolnym 2015/2016

patriociW roku szkolnym 2015/2016 uczniowie naszej szkoły, wezmą udział w realizacji programu wychowania patriotycznego pt. "Jesteśmy dumni z bycia Polakami".  Jego autorką i koordynatorką jest Pani Renata Bochnak. Głównymi celami programu jest: kształtowanie postawy patriotycznej u uczniów, rozbudzanie szacunku i poczucia dumy wobec dorobku minionych pokoleń oraz  dostarczanie wzorców osobowych z przeszłości, wprowadzanie uczniów w świat wartości ogólnoludzkich, sprzyjających wychowaniu prawego człowieka i aktywnego, świadomego swych praw i obowiązków obywatela.

W ramach realizowanego programu, uczniowie wezmą udział w uroczystościach szkolnych wykonają gazetki tematyczne, jak również zostaną zapoznani związanych z ważnymi wydarzeniami historii miasta i kraju.


farbyProjekt edukacji artystycznej pt. "Spotkanie ze sztuką - w świecie malarstwa" dla uczniów  Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy realizowany przy współpracy z Otwartą Galerią Sztuki w Legnicy, jest kontynuacją działań z zeszłego roku szkolnego.  Jego autorkami są: Pani Renata Bochnak i Pani Olga Krzemińska.
Poprzez jego realizację uczniowie rozwijają swoją wrażliwość artystyczną, wzbudzają swoje zainteresowanie sztuką, kształcą umiejętności jej odbioru i tworzenia, w zakresie aktywności plastycznej, muzycznej i teatralnej.  Wśród wielu proponowanych form realizacji tego projektu znalazły się: zajęcia plastyczne w Otwartej Galerii Sztuki w Legnicy, udział w przedstawieniach teatralnych czy wyjazd do Teatru Lalek oraz Teatru Muzycznego we Wrocławiu.


akademia wyobrazni „AKADEMIA WYOBRAŹNI"- ogólnopolski program dla przedszkoli
akademia aquafresh „AKADEMIA AQUAFRESH”- ogólnopolski program edukacji prozdrowotnej dla przedszkoli
mogilapradziada „MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA”- akcja Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
czytajace przedszkola ,,CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLA”- Fundacja ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom- program ogólnopolski
szklanka mleka „SZKLANKA MLEKA DLA UCZNIA”- kontynuacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego
owoce w szkole „OWOCE W SZKOLE”- kontynuacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego
sko „SZKOLNE KASY OSZCZĘDNOŚCI”- kontynuacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego
BAZA LOKALOWA
32.jpg08.jpg23.jpg29.jpg11.jpg01.jpg31.jpg27.jpg28.jpg34.jpg18.jpg22.jpg17.jpg10.jpg37.jpg03.jpg07.jpg12.jpg44.jpg26.jpg04.jpg15.jpg35.jpg24.jpg30.jpg05.jpg38.jpg09.jpg33.jpg20.jpg13.jpg40.jpg02.jpg41.jpg14.jpg21.jpg43.jpg25.jpg39.jpg19.jpg42.jpg36.jpg06.jpg45.jpg16.jpg
GALERIA
19.jpg97.jpg40.jpg74.jpg03.jpg86.jpg12.jpg102.jpg57.jpg26.jpg65.jpg06.jpg18.jpg92.jpg52.jpg55.jpg58.jpg31.jpg30.jpg11.jpg49.jpg64.jpg39.jpg61.jpg47.jpg50.jpg20.jpg75.jpg104.jpg101.jpg02.jpg25.jpg90.jpg67.jpg45.jpg10.jpg54.jpg35.jpg05.jpg87.jpg38.jpg94.jpg13.jpg81.jpg17.jpg04.jpg98.jpg07.jpg66.jpg72.jpg34.jpg63.jpg36.jpg111.jpg108.jpg105.jpg70.jpg85.jpg62.jpg109.jpg08.jpg56.jpg29.jpg01.jpg41.jpg112.jpg76.jpg83.jpg46.jpg110.jpg93.jpg84.jpg79.jpg27.jpg14.jpg82.jpg43.jpg91.jpg107.jpg77.jpg32.jpg28.jpg24.jpg42.jpg53.jpg22.jpg59.jpg96.jpg60.jpg33.jpg48.jpg80.jpg100.jpg99.jpg69.jpg78.jpg37.jpg71.jpg09.jpg88.jpg95.jpg15.jpg23.jpg51.jpg73.jpg44.jpg21.jpg106.jpg16.jpg68.jpg103.jpg89.jpg
Zespół Placówek Specjalnych
ul. Tatrzańska 9; 59-220 Legnica
tel/fax: 76 7233117; tatrzanska@zps.legnica.eu
Wykonanie i administracja
Bogumił Leśnikowski