Zespół Placówek Specjalnych
Zespół Placówek Specjalnych - baner
STRONA GŁÓWNA
Zespół Placówek Specjalnych
SP12, BS7
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 12, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Nr 7
ORW
Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy
INTERNAT
Internat
65-cio lecie Zespołu Placówek Specjalnych
E-dziennik
E-dziennik
Legnica - z nią zawsze po drodze
BIP
BIP

Ogłoszenia i dokumenty dla rodziców

   
   
adobe Roczny program profilaktyczno - wychowawczy 2018/2019
adobe PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM OBOWIĄZUJĄCE
w Miejskim Przedszkolu Specjalnym nr 5 w Legnicy
adobe REGULAMIN UCZNIA Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 12 z oddziałami dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy przy ulicy Tatrzańskiej 9 w Legnicy


Programy realizowane w roku szkolnym 2017/2018

akademia wyobrazni „AKADEMIA WYOBRAŹNI"- ogólnopolski program dla przedszkoli
akademia aquafresh „AKADEMIA AQUAFRESH”- ogólnopolski program edukacji prozdrowotnej dla przedszkoli
mogilapradziada „MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA”- akcja Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
czytajace przedszkola ,,CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLA”- Fundacja ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom- program ogólnopolski
 program dla szkol „PROGRAM DLA SZKÓŁ”- ogólnopolski program edukacyjny dla SP klasy 1-5. Nowy Program dla szkół ma na celu skutecznie promować wśród uczniów zdrową dietę bogatą w owoce i warzywa oraz mleko korzystając z najlepszych doświadczeń zebranych podczas dotychczasowej realizacji programu Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole.
 bezpiecznaplus „BEZPIECZNA+”- ogólnopolski program edukacyjny
sko „SZKOLNE KASY OSZCZĘDNOŚCI”- kontynuacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego
wole wode "MAMO, TATO WOLĘ WODĘ" - ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli
sniadanie daje moc "ŚNIADANIE DAJE MOC" - kontynuacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego
pierwsza pomoc "PIERWSZA POMOC" - kontynuacja: propagowanie właściwych postaw w sytuacjach trudnych (zagrażających życiu i zdrowiu)

Ogłoszenia i dokumenty dla rodziców

   
   
adobe Roczny program profilaktyczno - wychowawczy 2018/2019
adobe PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM OBOWIĄZUJĄCE
w Miejskim Przedszkolu Specjalnym nr 5 w Legnicy
adobe REGULAMIN UCZNIA Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 12 z oddziałami dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy przy ulicy Tatrzańskiej 9 w Legnicy


Programy realizowane w roku szkolnym 2017/2018

akademia wyobrazni „AKADEMIA WYOBRAŹNI"- ogólnopolski program dla przedszkoli
akademia aquafresh „AKADEMIA AQUAFRESH”- ogólnopolski program edukacji prozdrowotnej dla przedszkoli
mogilapradziada „MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA”- akcja Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
czytajace przedszkola ,,CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLA”- Fundacja ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom- program ogólnopolski
 program dla szkol „PROGRAM DLA SZKÓŁ”- ogólnopolski program edukacyjny dla SP klasy 1-5. Nowy Program dla szkół ma na celu skutecznie promować wśród uczniów zdrową dietę bogatą w owoce i warzywa oraz mleko korzystając z najlepszych doświadczeń zebranych podczas dotychczasowej realizacji programu Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole.
 bezpiecznaplus „BEZPIECZNA+”- ogólnopolski program edukacyjny
sko „SZKOLNE KASY OSZCZĘDNOŚCI”- kontynuacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego
wole wode "MAMO, TATO WOLĘ WODĘ" - ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli
sniadanie daje moc "ŚNIADANIE DAJE MOC" - kontynuacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego
pierwsza pomoc "PIERWSZA POMOC" - kontynuacja: propagowanie właściwych postaw w sytuacjach trudnych (zagrażających życiu i zdrowiu)

2016/2017

 

Programy realizowane w roku szkolnym 2016/2017

akademia wyobrazni „AKADEMIA WYOBRAŹNI"- ogólnopolski program dla przedszkoli
akademia aquafresh „AKADEMIA AQUAFRESH”- ogólnopolski program edukacji prozdrowotnej dla przedszkoli
mogilapradziada „MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA”- akcja Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
czytajace przedszkola ,,CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLA”- Fundacja ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom- program ogólnopolski
szklanka mleka „SZKLANKA MLEKA DLA UCZNIA”- kontynuacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego
owoce w szkole „OWOCE W SZKOLE”- kontynuacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego
sko „SZKOLNE KASY OSZCZĘDNOŚCI”- kontynuacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego
wole wode "MAMO, TATO WOLĘ WODĘ" - ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli
sniadanie daje moc "ŚNIADANIE DAJE MOC" - kontynuacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego
pierwsza pomoc "PIERWSZA POMOC" - kontynuacja: propagowanie właściwych postaw w sytuacjach trudnych (zagrażających życiu i zdrowiu)

2015-2016

Programy realizowane w roku szkolnym 2015/2016

patriociW roku szkolnym 2015/2016 uczniowie naszej szkoły, wezmą udział w realizacji programu wychowania patriotycznego pt. "Jesteśmy dumni z bycia Polakami".  Jego autorką i koordynatorką jest Pani Renata Bochnak. Głównymi celami programu jest: kształtowanie postawy patriotycznej u uczniów, rozbudzanie szacunku i poczucia dumy wobec dorobku minionych pokoleń oraz  dostarczanie wzorców osobowych z przeszłości, wprowadzanie uczniów w świat wartości ogólnoludzkich, sprzyjających wychowaniu prawego człowieka i aktywnego, świadomego swych praw i obowiązków obywatela.

W ramach realizowanego programu, uczniowie wezmą udział w uroczystościach szkolnych wykonają gazetki tematyczne, jak również zostaną zapoznani związanych z ważnymi wydarzeniami historii miasta i kraju.


farbyProjekt edukacji artystycznej pt. "Spotkanie ze sztuką - w świecie malarstwa" dla uczniów  Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy realizowany przy współpracy z Otwartą Galerią Sztuki w Legnicy, jest kontynuacją działań z zeszłego roku szkolnego.  Jego autorkami są: Pani Renata Bochnak i Pani Olga Krzemińska.
Poprzez jego realizację uczniowie rozwijają swoją wrażliwość artystyczną, wzbudzają swoje zainteresowanie sztuką, kształcą umiejętności jej odbioru i tworzenia, w zakresie aktywności plastycznej, muzycznej i teatralnej.  Wśród wielu proponowanych form realizacji tego projektu znalazły się: zajęcia plastyczne w Otwartej Galerii Sztuki w Legnicy, udział w przedstawieniach teatralnych czy wyjazd do Teatru Lalek oraz Teatru Muzycznego we Wrocławiu.


akademia wyobrazni „AKADEMIA WYOBRAŹNI"- ogólnopolski program dla przedszkoli
akademia aquafresh „AKADEMIA AQUAFRESH”- ogólnopolski program edukacji prozdrowotnej dla przedszkoli
mogilapradziada „MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA”- akcja Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
czytajace przedszkola ,,CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLA”- Fundacja ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom- program ogólnopolski
szklanka mleka „SZKLANKA MLEKA DLA UCZNIA”- kontynuacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego
owoce w szkole „OWOCE W SZKOLE”- kontynuacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego
sko „SZKOLNE KASY OSZCZĘDNOŚCI”- kontynuacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego
BAZA LOKALOWA
06.jpg01.jpg16.jpg38.jpg08.jpg40.jpg41.jpg07.jpg33.jpg14.jpg03.jpg31.jpg29.jpg24.jpg32.jpg30.jpg18.jpg19.jpg12.jpg26.jpg43.jpg37.jpg39.jpg25.jpg10.jpg36.jpg17.jpg45.jpg11.jpg27.jpg28.jpg34.jpg09.jpg20.jpg35.jpg02.jpg13.jpg42.jpg22.jpg21.jpg04.jpg23.jpg15.jpg05.jpg44.jpg
GALERIA
34.jpg104.jpg20.jpg99.jpg89.jpg63.jpg65.jpg35.jpg57.jpg67.jpg42.jpg61.jpg23.jpg16.jpg74.jpg12.jpg82.jpg11.jpg75.jpg32.jpg17.jpg27.jpg50.jpg98.jpg68.jpg01.jpg06.jpg76.jpg106.jpg71.jpg96.jpg37.jpg92.jpg79.jpg105.jpg66.jpg21.jpg09.jpg85.jpg25.jpg10.jpg02.jpg30.jpg28.jpg77.jpg31.jpg94.jpg49.jpg54.jpg102.jpg97.jpg48.jpg33.jpg90.jpg22.jpg18.jpg91.jpg83.jpg51.jpg101.jpg78.jpg62.jpg47.jpg88.jpg100.jpg103.jpg04.jpg53.jpg60.jpg24.jpg64.jpg69.jpg56.jpg72.jpg45.jpg41.jpg87.jpg81.jpg38.jpg40.jpg19.jpg95.jpg52.jpg14.jpg86.jpg15.jpg36.jpg111.jpg73.jpg05.jpg110.jpg29.jpg59.jpg58.jpg70.jpg108.jpg109.jpg39.jpg03.jpg55.jpg46.jpg93.jpg44.jpg13.jpg107.jpg80.jpg07.jpg112.jpg43.jpg26.jpg84.jpg08.jpg
Zespół Placówek Specjalnych
ul. Tatrzańska 9; 59-220 Legnica
tel/fax: 76 7233117; tatrzanska@zps.legnica.eu
Wykonanie i administracja
Bogumił Leśnikowski