Zespół Placówek Specjalnych
Zespół Placówek Specjalnych - baner
STRONA GŁÓWNA
Zespół Placówek Specjalnych
SP12, BS7
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 12, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Nr 7
ORW
Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy
INTERNAT
Internat
65-cio lecie Zespołu Placówek Specjalnych
E-dziennik
E-dziennik
Legnica - z nią zawsze po drodze
BIP
BIP

O placówce

rycerskaBudynek szkolny znajdujący się w Legnicy przy ul. Tatrzańskiej 9 od roku 2006/2007 był siedzibą Przedszkola nr 5, Szkoły Podstawowej nr 14, Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Od roku szkolnego 2017/2018 - Miejskiego Przedszkola Specjalnego nr 5, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 12 i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Od roku szkolnego 2006/2007 nasi uczniowie uczą się w nowym i dostosowanym do ich potrzeb budynku, którego doposażenie stwarza im możliwości wszechstronnego rozwoju.Nasza szkoła jest przestronna i dobrze wyposażona. Stale się rozwija i zabiega o nowoczesne środki dydaktyczne. Kładziemy nacisk na wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, które przygotują ich do funkcjonowania w społeczeństwie na miarę posiadanych możliwości. Dbamy o bezpieczeństwo naszych podopiecznych. W naszej szkole nie ma anonimowości, bardzo dokładnie analizujemy wszystkie zachowania uczniów. Stosujemy metody aktywne. Wychowanie jest dziedziną, na którą kładziemy szczególny nacisk. Jesteśmy otwarci na problemy uczniów i wspomagamy ich rodziny. Szczególne miejsce w procesie dydaktycznym i wychowawczym zajmuje integracja ze środowiskiem lokalnym. Zapewniamy opiekę rewalidacyjną i rehabilitacyjną oraz wsparcie psychologa i pedagoga. Poprzez nasze działania kształcimy osoby wrażliwe i tolerancyjne.

Miejskie Przedszkole Specjalne Nr 5

Liczba oddziałów: 4
Liczba dzieci: 18

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 12

Liczba oddziałów: 11
Liczba uczniów: 54

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Liczba oddziałów: 4
Liczba uczniów: 23

Świetlica

CZYM DYSPONUJEMY:

Sala do zajęć ruchowych

Pracownie przysposobienia do pracy:

 • wyroby pamiątkarskie,
 • ceramika,
 • prace stolarskie i konserwatorskie,
 • sporządzanie i podawanie posiłków,
 • obsługa urządzeń technicznych, multimedialnych i biurowych,
 • wytwarzanie wyrobów dekoracyjnych i biżuterii oraz elementy bukieciarstwa,
 • pielęgnowanie chorych osób starszych i małych dzieci,
 • szycie z elementami dziewiarstwa i tkactwa,
 • opieka nad zwierzętami i zakladanie małych hodowli,
 • prace użyteczno-porządkowe.

Klasopracownie:

 • edukacja wczesnoszkolna,
 • funkcjonowanie w środowisku,
 • plastyka i technika,
 • muzyka z rytmiką,
 • pracownie zajęć M.Montessori,
 • funkcjonowanie osobiste i społeczne.

Gabinety terapeutyczne:

 • logoterapia,
 • logorytmika,
 • kinezyterapia,
 • socjoterapia,
 • terapia ręki,
 • terapia Snoezelen w Sali Doświadczania Świata,
 • arteterapia,
 • muzykoterapia,
 • EEG - Biofeedback,
 • AAC,
 • dogoterapia

Świetlica

BAZA LOKALOWA
41.jpg30.jpg11.jpg43.jpg26.jpg09.jpg32.jpg20.jpg42.jpg22.jpg38.jpg08.jpg04.jpg01.jpg45.jpg31.jpg07.jpg10.jpg25.jpg33.jpg14.jpg18.jpg40.jpg17.jpg03.jpg34.jpg24.jpg21.jpg12.jpg37.jpg16.jpg27.jpg05.jpg19.jpg23.jpg35.jpg13.jpg02.jpg44.jpg39.jpg28.jpg06.jpg36.jpg15.jpg29.jpg
GALERIA
52.jpg27.jpg03.jpg01.jpg46.jpg82.jpg101.jpg08.jpg110.jpg100.jpg67.jpg17.jpg68.jpg76.jpg71.jpg90.jpg89.jpg39.jpg97.jpg14.jpg26.jpg55.jpg20.jpg25.jpg32.jpg07.jpg35.jpg91.jpg57.jpg34.jpg96.jpg60.jpg33.jpg79.jpg11.jpg54.jpg69.jpg12.jpg05.jpg42.jpg13.jpg86.jpg06.jpg21.jpg75.jpg40.jpg74.jpg47.jpg66.jpg62.jpg98.jpg31.jpg103.jpg107.jpg93.jpg94.jpg64.jpg22.jpg72.jpg04.jpg84.jpg61.jpg81.jpg15.jpg44.jpg50.jpg65.jpg111.jpg02.jpg70.jpg80.jpg51.jpg87.jpg49.jpg18.jpg09.jpg30.jpg45.jpg24.jpg95.jpg92.jpg112.jpg83.jpg78.jpg37.jpg88.jpg106.jpg48.jpg28.jpg63.jpg108.jpg53.jpg85.jpg73.jpg43.jpg38.jpg77.jpg102.jpg105.jpg99.jpg41.jpg23.jpg36.jpg10.jpg16.jpg58.jpg56.jpg59.jpg29.jpg109.jpg19.jpg104.jpg
Zespół Placówek Specjalnych
ul. Tatrzańska 9; 59-220 Legnica
tel/fax: 76 7233117; tatrzanska@zps.legnica.eu
Wykonanie i administracja
Bogumił Leśnikowski