Zespół Placówek Specjalnych
Zespół Placówek Specjalnych - baner
STRONA GŁÓWNA
Zespół Placówek Specjalnych
SP12, BS7
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 12, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Nr 7
ORW
Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy
INTERNAT
Internat
65-cio lecie Zespołu Placówek Specjalnych
E-dziennik
E-dziennik
Legnica - z nią zawsze po drodze
BIP
BIP

O placówce

rycerskaBudynek szkolny znajdujący się w Legnicy przy ul. Tatrzańskiej 9 od roku 2006/2007 był siedzibą Przedszkola nr 5, Szkoły Podstawowej nr 14, Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Od roku szkolnego 2017/2018 - Miejskiego Przedszkola Specjalnego nr 5, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 12 i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Od roku szkolnego 2006/2007 nasi uczniowie uczą się w nowym i dostosowanym do ich potrzeb budynku, którego doposażenie stwarza im możliwości wszechstronnego rozwoju.Nasza szkoła jest przestronna i dobrze wyposażona. Stale się rozwija i zabiega o nowoczesne środki dydaktyczne. Kładziemy nacisk na wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, które przygotują ich do funkcjonowania w społeczeństwie na miarę posiadanych możliwości. Dbamy o bezpieczeństwo naszych podopiecznych. W naszej szkole nie ma anonimowości, bardzo dokładnie analizujemy wszystkie zachowania uczniów. Stosujemy metody aktywne. Wychowanie jest dziedziną, na którą kładziemy szczególny nacisk. Jesteśmy otwarci na problemy uczniów i wspomagamy ich rodziny. Szczególne miejsce w procesie dydaktycznym i wychowawczym zajmuje integracja ze środowiskiem lokalnym. Zapewniamy opiekę rewalidacyjną i rehabilitacyjną oraz wsparcie psychologa i pedagoga. Poprzez nasze działania kształcimy osoby wrażliwe i tolerancyjne.

Miejskie Przedszkole Specjalne Nr 5

Liczba oddziałów: 4
Liczba dzieci: 18

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 12

Liczba oddziałów: 11
Liczba uczniów: 54

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Liczba oddziałów: 4
Liczba uczniów: 23

Świetlica

CZYM DYSPONUJEMY:

Sala do zajęć ruchowych

Pracownie przysposobienia do pracy:

 • wyroby pamiątkarskie,
 • ceramika,
 • prace stolarskie i konserwatorskie,
 • sporządzanie i podawanie posiłków,
 • obsługa urządzeń technicznych, multimedialnych i biurowych,
 • wytwarzanie wyrobów dekoracyjnych i biżuterii oraz elementy bukieciarstwa,
 • pielęgnowanie chorych osób starszych i małych dzieci,
 • szycie z elementami dziewiarstwa i tkactwa,
 • opieka nad zwierzętami i zakladanie małych hodowli,
 • prace użyteczno-porządkowe.

Klasopracownie:

 • edukacja wczesnoszkolna,
 • funkcjonowanie w środowisku,
 • plastyka i technika,
 • muzyka z rytmiką,
 • pracownie zajęć M.Montessori,
 • funkcjonowanie osobiste i społeczne.

Gabinety terapeutyczne:

 • logoterapia,
 • logorytmika,
 • kinezyterapia,
 • socjoterapia,
 • terapia ręki,
 • terapia Snoezelen w Sali Doświadczania Świata,
 • arteterapia,
 • muzykoterapia,
 • EEG - Biofeedback,
 • AAC,
 • dogoterapia

Świetlica

BAZA LOKALOWA
36.jpg31.jpg13.jpg41.jpg21.jpg32.jpg04.jpg24.jpg18.jpg20.jpg34.jpg27.jpg38.jpg09.jpg22.jpg12.jpg10.jpg14.jpg07.jpg39.jpg40.jpg28.jpg44.jpg42.jpg33.jpg05.jpg08.jpg19.jpg29.jpg16.jpg17.jpg02.jpg25.jpg30.jpg23.jpg06.jpg15.jpg37.jpg26.jpg43.jpg01.jpg03.jpg11.jpg35.jpg45.jpg
GALERIA
14.jpg15.jpg95.jpg81.jpg92.jpg21.jpg82.jpg64.jpg77.jpg37.jpg88.jpg28.jpg85.jpg63.jpg16.jpg19.jpg72.jpg66.jpg99.jpg56.jpg35.jpg104.jpg32.jpg04.jpg112.jpg105.jpg01.jpg06.jpg51.jpg84.jpg20.jpg70.jpg103.jpg44.jpg02.jpg18.jpg98.jpg39.jpg27.jpg83.jpg34.jpg41.jpg75.jpg65.jpg31.jpg11.jpg61.jpg71.jpg09.jpg40.jpg86.jpg54.jpg67.jpg38.jpg78.jpg29.jpg80.jpg47.jpg33.jpg58.jpg101.jpg57.jpg26.jpg91.jpg107.jpg25.jpg108.jpg96.jpg93.jpg24.jpg59.jpg12.jpg07.jpg45.jpg87.jpg74.jpg109.jpg79.jpg102.jpg94.jpg97.jpg100.jpg76.jpg69.jpg23.jpg89.jpg73.jpg10.jpg110.jpg106.jpg60.jpg48.jpg17.jpg05.jpg13.jpg111.jpg52.jpg62.jpg55.jpg43.jpg30.jpg46.jpg49.jpg22.jpg42.jpg90.jpg53.jpg36.jpg68.jpg03.jpg50.jpg08.jpg
Zespół Placówek Specjalnych
ul. Tatrzańska 9; 59-220 Legnica
tel/fax: 76 7233117; tatrzanska@zps.legnica.eu
Wykonanie i administracja
Bogumił Leśnikowski