A- A A+
Zespół Placówek Specjalnych
Zespół Placówek Specjalnych - baner
STRONA GŁÓWNA
Zespół Placówek Specjalnych
MP5, SP12, SPdP
Miejskie Przedszkole Specjalne Nr5,Szkoła Podstawowa Nr 14, Szkoła Przysposabiająca do Pracy
ORW
ORW
INTERNAT
SOSZW
E-dziennik
E-dziennik
BIP
BIP
Legnica - z nią zawsze po drodze

WSPÓŁPRACA Z ZAKŁADAMI PRACY

HOTEL I RESTAURACJA „GWARNA”

W bieżącym roku szkolnym uczniowie Branżowej Szkoły 1 stopnia  nr 7 o profilu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej odbywają zajęcia praktyczne w hotelu i restauracji „ Gwarna”.
Dzięki współpracy nasi uczniowie mają możliwość zdobywać wiedzę i umiejętności w zakresie realizacji programu nauczania. Uczniowie uczą się między innymi:

  • wykonywania prac związanych z przygotowaniem jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości;
  • wykonywania prac pomocniczych w części gastronomicznej obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
  • wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą gości;
  • wykonywania prac porządkowych na terenie obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
  • wykonywania prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym stanie terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w otoczeniu obiektu.
01 02 03 04 

HOTEL I RESTAURACJA "ARKADIA"

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 o profilu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej odbywają zajęcia praktyczne w hotelu i restauracji „ Arkadia” przy ulicy Gliwickiej 6. W czasie zajęć praktykanci wykonują prace pomocnicze w gastronomii, przygotowują jednostkę mieszkalną do przyjęciem gościa hotelowego a także  aktywnie uczestniczą w przygotowaniach sal balowych na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe.

01 02 03 02 02 02

ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ "AMERICANOS"

americanos01Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 o profilu krawiec odbywają praktyczną naukę zawodu W Zakładzie Pracy Chronionej „Americanos” w Legnicy przy ulicy Ściegiennego 25. Zakład podpisuje z uczniami umowę o pracę na czas nauki w Szkole Zawodowej. Umowa gwarantuje comiesięczne pobory oraz zapewnia opiekę socjalną w postaci np. talonów. Zakład Pracy udostępnia pomieszczenia, w których prowadzone są zajęcia praktyczne. Sala warsztatowa wyposażona jest w podstawowe i specjalne maszyny szwalnicze. Resztki tkanin, dzianin, dodatków krawieckich pozostałych z produkcji Zakładu, wykorzystywane są do odszycia ćwiczeń technologicznych oraz szycia gotowych wyrobów americanos02odzieżowych, wg programu nauczania. Uczniowie również aktywnie uczestniczą w konfekcyjnym wytwarzaniu odzieży na działach produkcyjnych: krojowni, szwalni, działu kontroli jakości(pakowni).

 


LPP. Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej w Legnicy

Uczniowie klas o profilu ślusarz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 odbywają praktyczną naukę zawodu w Zakładzie Prefabrykacji „LPP. Sp. z o.o. ZPCH” w Legnicy znajdującym się przy ul. Pątnowskiej 81.

Zakład Pracy podpisuje umowy z uczniami na okres odbywania nauki w Szkole Zawodowej. Umowa gwarantuje comiesięczne pobory oraz zapewnia opiekę socjalną. Uczniowie odbywają praktykę na terenie zakładu (na warsztacie mechanicznym). Wykonują pracę typowo ślusarską zgodną z programem nauczania oraz w pracach nad utrzymaniem bieżącej produkcji (naprawy maszyn, cięcie prętów metalowych do zbrojenia).


Współpraca z ZUW URBEX sp.z o.o. odz. w Lubine

Uczniowie ZSZ nr 7 o profilu kształcenia – kucharz małej gastronomii, odbywają praktyczna naukę zawodu dzięki współpracy z ZUW URBEX sp. z o.o., z oddziałem w Lubinie.

urbex1 urbex2 urbex3

Zakład pracy podpisuje z uczniami umowy o pracę, na czas nauki w ZSZ ( trzy lata). Umowa gwarantuje uczniom comiesięczne wynagrodzenie, co w dużej mierze ułatwia realizację treści programowych. Zajęcia praktycznej nauki zawodu odbywają się w kuchni szkolnej oraz pracowniach gastronomicznych w ZPS przy ul. Rycerskiej 13 w Legnicy.

urbex4 urbex5 urbex6 urbex7

Baza lokalowa
17.jpg27.jpg13.jpg06.jpg24.jpg34.jpg15.jpg12.jpg25.jpg21.jpg26.jpg20.jpg29.jpg02.jpg08.jpg09.jpg28.jpg10.jpg05.jpg22.jpg19.jpg36.jpg01.jpg14.jpg04.jpg31.jpg16.jpg18.jpg30.jpg07.jpg11.jpg03.jpg33.jpg23.jpg32.jpg35.jpg
Zespół Placówek Specjalnych
ul. Rycerska 13; 59-220 Legnica
tel/fax: 76 7233114; sekretariat@zps.legnica.eu
NIP: 691-234-86-29; REGON: 020335802