A- A A+
Zespół Placówek Specjalnych
Zespół Placówek Specjalnych - baner
STRONA GŁÓWNA
STRONA GŁÓWNA
MP5, SP12, SPdP
Tatrzańska 9, MP5, SP 12, SPdP
SP12, BS7
SP12, BS7
INTERNAT
Piechoty 1, Internat
E-dziennik
E-dziennik
BIP
BIP
Legnica - z nią zawsze po drodze

TERAPIA TAKTYLNA


Twórcą „Neurokinezjologicznej Terapii Taktylnej" jest dr. Swietłana Masgutowa, która swoją koncepcję oparła na doświadczeniu i wynikach wieloletniej pracy z dziećmi i dorosłymi.

W terapii taktylnej tej posługujemy się technikami masażu i stymulacji skóry, które aktywizują rozwój funkcji mózgowych i układu nerwowego.

Założeniem metody jest uruchamianie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu.

Dotyk - jako podstawowa technika tej terapii (jak potwierdzają naukowe badania) wpływa na rozwój funkcji półkul mózgowych i kory mózgowej (wyższych partii mózgu), śródmózgowia i tylnych partii mózgu.

Podczas terapii stosowane są następujące bodźce:

 • powierzchowny dotyk (masaż) skóry w obrębie całego ciała (głaskanie, rozcieranie, uciskanie, rozciąganie),
 • głęboki dotyk (masaż proprioceptywny) w obrębie mięśni i stawów (ugniatanie, rozcieranie, rotacja),
 • stymulację punktów neuromotorycznych.

W metodzie tej stosowane są techniki, które wykorzystują specjalny dotyk i stymulację, co reguluje:

 • integrację odruchów,
 • zakres napięcia mięśniowego,
 • integrację sensomotoryczną,
 • świadomość kinestetyczną.

Terapię taktylną wykorzystujemy w pracy z dziećmi i dorosłymi z różnymi wyzwaniami:

 • porażeniami mózgowymi,
 • autyzmem,
 • zachowaniami agresywnymi,
 • lękami i fobiami,
 • opóźnieniami w rozwoju umysłowym,
 • nadpobudliwością psychoruchową,
 • trudnościami w nauce,
 • zaburzeniami mowy.
BAZA LOKALOWA
04.jpg07.jpg02.jpg01.jpg08.jpg05.jpg06.jpg09.jpg03.jpg
GALERIA SZKOLNA
02dzien_matki_2012.jpgwefwe.jpgref.jpgvger.jpgwef.jpgwefw.jpgefv.jpg07dzien_matki_2012.jpg10dzien_matki_2012.jpg04dzien_matki_2012.jpgfwre.jpg
Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy
ul. Piechoty 1; 59-220 Legnica
tel/fax: 76 7233434; orw@zpslegnica.edu.pl
Wykonanie i administracja
Bogumił Leśnikowski