A- A A+
Zespół Placówek Specjalnych
Zespół Placówek Specjalnych - baner
STRONA GŁÓWNA
STRONA GŁÓWNA
MP5, SP12, SPdP
Tatrzańska 9, MP5, SP 12, SPdP
SP12, BS7
SP12, BS7
INTERNAT
Piechoty 1, Internat
E-dziennik
E-dziennik
BIP
BIP
Legnica - z nią zawsze po drodze

MUZYKOTERAPIA INTEGRALNA

Muzykoterapia senso- motoryczna ( integralna).W trakcie muzykoterapii nie uczy się gry na instrumentach. Muzyka stymuluje rozwój mózgu , układu nerwowego . ma wpływ na koncentrację . Ideą jest wielosensoryczne doświadczanie i odkrywanie brzmienia, wibracji, nowych struktur oraz ciała i przestrzeni. Uczestnik terapii intuicyjnie lub poprzez naśladownictwo zaczyna grać na instrumentach, śpiewać, tańczyć, malować. Powoli muzyka i inne sztuki stają się niewerbalnym środkiem komunikacji ze sobą samym jak również z innymi ludźmi.

Muzykoterapia Integralna w indywidualnej pracy z dzieckiem polega na wielosensorycznym odbiorze muzyki i dźwięków, pracy ze świadomością ciała oraz elementami arteterapii. Bazuje ona głównie na muzyce instrumentów etnicznych (np. bębny afrykańskie, kalimba, kij deszczowy) oraz archaiczych (np. misy tybetańskie czy gong).
Ideą Muzykoterapii Integralnej jest samodzielne i wspólne z terapeutą doświadczanie siebie poprzez( zmysły)słuch, ciało, także węch a niekiedy i smak. Jest to również sposób na komunikację z dzieckiem, szczególnie gdy ta werbalna jest zakłócona. Tutaj zarówno, dźwięki, ruch oraz sztuka plastyczna pozwalają dziecku wyrazić swoje emocje, odreagować napięcie, zrelaksować się. Terapia muzykoterapeutyczna zakłada przede wszystkim swobodę w grze na instrumentach, poszukiwanie wspólnego porozumienia, kontaktu poprzez zabawę, naśladownictwo czy po prostu swobodne uczestniczenie w dźwiękach wygrywanych przez terapeutę. Ocenia się podczas zajęć stan emocjonalny dziecka i dobiera odpowiednią formę pracy do jego potrzeb i stanu emocjonalnego.

Muzykoterapia Senso-motoryczna łączy ze sobą dźwięk, ruch i zajęcia plastyczne. To pacjent wyznacza kierunek terapii a terapeuta dobiera odpowiednie środki, aby przebiegała jak najbardziej skutecznie.

Poziomy pracy w muzykoterapii sensomotorycznej:

 1. sensoryczny – usuwanie zaburzeń integracji sensorycznej,
 2. motoryczny – rozwijanie świadomości ciała i przestrzeni,
 3. emocjonalny –budowanie umiejętności wyrażania dźwięków,
 4. manualny – usprawnianie motoryki dużej i małej,
 5. wyobrażeniowy – rozwijanie wyobraźni,

Celem muzykoterapii integralnej jest:

 • usprawnianie funkcji psychoruchowych,
 • likwidacja napięcia emocjonalnego,
 • zwiększenie świadomości siebie i wiary we własne możliwości,
 • integrację sensomotoryczną,
 • otwieranie się na komunikację poprzez dźwięk,
 • kształtowanie postawy twórczej,
 • relaksacja,
 • usprawnianie percepcji słuchowej i koordynacji słuchowo-wzrokowo –ruchowej.
BAZA LOKALOWA
04.jpg08.jpg05.jpg09.jpg02.jpg07.jpg01.jpg03.jpg06.jpg
GALERIA SZKOLNA
wefw.jpgwef.jpgfwre.jpgvger.jpg07dzien_matki_2012.jpgwefwe.jpg10dzien_matki_2012.jpgefv.jpgref.jpg02dzien_matki_2012.jpg04dzien_matki_2012.jpg
Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy
ul. Piechoty 1; 59-220 Legnica
tel/fax: 76 7233434; orw@zpslegnica.edu.pl
Wykonanie i administracja
Bogumił Leśnikowski