A- A A+
Zespół Placówek Specjalnych
Zespół Placówek Specjalnych - baner
STRONA GŁÓWNA
STRONA GŁÓWNA
MP5, SP12, SPdP
Tatrzańska 9, MP5, SP 12, SPdP
SP12, BS7
SP12, BS7
INTERNAT
Piechoty 1, Internat
E-dziennik
E-dziennik
BIP
BIP
Legnica - z nią zawsze po drodze

METODA FELICJI AFFOLTER

Celem tej metody jest ukazanie naszemu uczniowi sprawczości jego własnych dłoni. Nawet wtedy gdy występujące dysfunkcje fizyczne dają ograniczoną samodzielność np. w dziecięcym porażeniu mózgowym typu kurczowego z niedowładem rąk lub w porażeniu czterokończynowym.

Zgodnie z zasadą, że zmysł, który nie uczynnia się ruchem celowym (praksją) nie istnieje, nie funkcjonuje dobrze lub wcale.

Felicja Affolter dowiodła swoją metodą, że nawet mało sprawne ręce mogą dawać poczucie sprawczości i za ich pomocą można poznawać otaczający świat jeżeli im pomożemy. W przypadku dzieci z dysfunkcjami fizycznymi, zaburzonym zmysłem jest czucie powierzchowne czyli dotyk, czucie głębokie czyli kostne, stawowe i mięśniowe oraz zmysł równowagi, te więc zmysły należy uczynniać by wypracować ruch celowy.

Metoda ta polega na wykonywaniu możliwie wielu czynności własną dłonią prowadzoną ręką nauczyciela. Początkowo dłoń nauczyciela jest jakby ,,silnikiem” dłoni dziecka, z czasem ją wspomaga, a stosowana konsekwentnie może spowodować sprawność dłoni dziecka. Jeżeli nawet dziecko z powodu swojego stanu nie będzie mogło wykonać samodzielnych ruchów to dane mu będzie poznać otaczający go świat własną dłonią i wspomóc to poznawanie zmysłami sprawniejszymi. Metoda ta jest bardzo lubiana przez dzieci, daje wiele satysfakcji z własnego działania, pozwala na bliskość i poczucie jedności z nauczycielem, zaspakaja bezpieczeństwo i poczucie własnej wartości.

BAZA LOKALOWA
08.jpg05.jpg06.jpg03.jpg02.jpg07.jpg01.jpg09.jpg04.jpg
GALERIA SZKOLNA
fwre.jpg02dzien_matki_2012.jpgwefw.jpgvger.jpgwef.jpg10dzien_matki_2012.jpg07dzien_matki_2012.jpg04dzien_matki_2012.jpgefv.jpgref.jpgwefwe.jpg
Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy
ul. Piechoty 1; 59-220 Legnica
tel/fax: 76 7233434; orw@zpslegnica.edu.pl
Wykonanie i administracja
Bogumił Leśnikowski