A- A A+
Zespół Placówek Specjalnych
Zespół Placówek Specjalnych - baner
STRONA GŁÓWNA
STRONA GŁÓWNA
MP5, SP12, SPdP
Tatrzańska 9, MP5, SP 12, SPdP
SP12, BS7
SP12, BS7
INTERNAT
Piechoty 1, Internat
E-dziennik
E-dziennik
BIP
BIP
Legnica - z nią zawsze po drodze

ARTTERAPIA

(arte - sztuka i terapia) – leczenie przez sztukę

Arteterapia wykorzystuje twórczość do celów terapeutycznych oraz leczniczych i umożliwia twórcy (osobie poddanej terapii) świadome wprowadzenie własnego porządku w otaczający świat i ma walory kompensacyjne.
Terapia odbywa się przy udziale sztuk plastycznych, muzyki, tańca, poezji, literatury, dramy.
Sztuka jest dostępna dla wszystkich bez względu na wiek, pochodzenie, status społeczny, czy poziom możliwości intelektualnych. Pozwala na subiektywny odbiór swoich wytworów, w sposób indywidualny i bardzo szeroki. Umożliwia postrzegać świat przez pryzmat własnych uczuć i daje możliwość nieograniczonego wyrażania siebie w wytworach i pracy twórczej. Nie podlega obiektywnej ocenie, ponieważ piękno ma wiele znaczeń, dlatego też walory terapeutyczne arteterapii są bardzo szerokie i dają nieograniczone możliwości twórcom.
Działanie twórcze, możliwość wyrażania siebie, odczuwanie poczucia sprawstwa i osiągania sukcesu leczy każdego. Dlatego też arteterapia jest szeroko stosowana w rewalidacji osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wytwory własne to często jedyny sposób na przekazywanie uczuć innym i na wyrażanie siebie. Tworzenie rozwija i wzmacnia, a przede wszystkim dowartościowuje i zwiększa wiarę w swoje możliwości. Praca twórcza odblokowuje i napędza chęć działania, a tym samym daje sposobność do rozwoju.
Terapia poprzez sztukę ma bardzo szerokie zastosowania i może pomóc wszystkim ludziom chcącym skorzystać z jej możliwości.

FORMY ARTETERAPII:

 • terapia za pomocą sztuk plastycznych (wykorzystuje techniki plastyczne),
 • choreoterapia (terapia tańcem, ruchem),
 • muzykoterapia (angażuje techniki muzyczne),
 • dramatoterapia (wykorzystuje różne formy dramatu),
 • biblioterapia (terapia z wykorzystaniem literatury).

EFEKTY I KORZYŚCI PŁYNĄCE Z ARTETERAPII:

Arteterapia rozbudza:

 • ekspresję i aktywność twórczą,
 • oryginalność i spontaniczność,
 • elastyczność adaptacyjną,
 • ciekawość poznawczą,
 • wyobraźnię twórczą,
 • zdolność do prowadzenia obserwacji,
 • niezależność i poczucie sprawstwa,
 • wrażliwość emocjonalną.

W wyniku procesu twórczego u ucznia:

 • podwyższa się samoocena i poczucie własnej wartości,
 • uwalniają się emocje,
 • zmniejsza się poziom napięcia,
 • uaktywnia się sfera komunikacji niewerbalnej,
 • wzmaga się motywacja do działania,
 • wydłuża się czas koncentracji uwagi,
 • następuje pobudzenie polisensoryczne,
 • zwiększa się poziom samowiedzy i akceptacji siebie.

Znaczenie arteterapii w rewalidacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest nieoceniona. Szeroki wachlarz możliwości doboru metod i form pracy daje wielkie pole do popisu twórcom i pomaga im w poznaniu siebie, innych i otaczającego świata. Bardzo często aktywność twórcza jest jedyną możliwą dla ucznia aktywnością i formą wyrażania afektów i potrzeb.

BAZA LOKALOWA
07.jpg03.jpg05.jpg02.jpg04.jpg08.jpg09.jpg01.jpg06.jpg
GALERIA SZKOLNA
07dzien_matki_2012.jpg02dzien_matki_2012.jpgvger.jpgwef.jpgwefwe.jpgefv.jpg10dzien_matki_2012.jpgref.jpgfwre.jpg04dzien_matki_2012.jpgwefw.jpg
Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy
ul. Piechoty 1; 59-220 Legnica
tel/fax: 76 7233434; orw@zpslegnica.edu.pl
Wykonanie i administracja
Bogumił Leśnikowski