A- A A+
Zespół Placówek Specjalnych
Zespół Placówek Specjalnych - baner
STRONA GŁÓWNA
ZPS
SP12, BS7
SP12, BS7
MP5, SP12, SPdP
MP5, SP12, SPdP
ORW
ORW
65-cio lecie Zespołu Placówek Specjalnych
E-dziennik
E-dziennik
Legnica - z nią zawsze po drodze
BIP
BIP

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

SAMORZĄD INTERNATU

W internacie SOSZW, od początku jego powstania, działa Samorząd Internatu.
W jego skład wchodzą 4 osoby, ze społeczności
internackiej, wybrane przez wychowanków w demokratycznych wyborach. Głównymi celami działalności samorządu są :

  • Budzenie poczucia współodpowiedzialności za internat.
  • Kształtowanie pozytywnych relacji wychowanków z kadrą internatu.
  • Rozwijanie współdziałania i wzajemnego wspierania się.
  • Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania.Kształtowanie aktywnych postaw społecznych.
  • Wdrażanie wychowanków do samokontroli, samooceny i samodyscypliny.

SEKCJE:

  • sekcja sprawnych rąk - D.Ślusarz
  • sekcja sportowa - M.Dul
  • sekcja ekologiczna - J.Rajczyk, D.Kułaga-Pater, A.Niedźwiecka-Steliga
  • sekcja taneczno-muzyczna - D.Kułaga-Pater, A.Niedźwiecka-Steliga
  • sekcja plastyczna - E.Rajczakowska

Naszą misją jest, zgodnie z przesłaniem patronki placówki M. Grzegorzewskiej,
wychowanie każdego ucznia do takiej pełni życia, jaką może osiągnąć oraz zapewnienie mu możliwości wszechstronnego rozwoju.

GALERIA
No images
BAZA LOKALOWA
pokoje-1.jpgprac-kulinarna.JPGswietlica-1.JPGswietlica-2.JPGsalazabaw-1.JPGpokoje-2.JPGpokoje-5.JPGsalazabaw-2.JPGsilownia-1.JPGswietlica-3.JPGswietlica-4.JPGpokoje-4.JPGartterapia-2.jpgartterapia-1.jpgpokoje-3.JPGsilownia-2.JPG
Zespół Placówek Specjalnych - INTERNAT
ul. Piechoty 1; 59-220 Legnica
tel/fax: 76 7233126; sekretariat@zps.legnica.eu
Wykonanie i administracja
Bogumił Leśnikowski